SZKOLENIOWCY

DOMINIK DURALSKI
E-MAIL: DURALSKIDOMINIK@GMAIL.COM

Tematy szkoleń: 
Dydaktyka, 
Zarządzanie zespołem

KAROL FIL
E-MAIL: FILL.KAROL@GMAIL.COM

Tematy szkoleń: 
Bezpieczeństwo imprez masowych

IWONA GADOMSKA
E-MAIL: IWONA.GADOMSKA@FUT.EDU.PL

Tematy szkoleń: 
Integracja 
Komunikacja 
Rozwiązywanie konfliktów

MONIKA HŁADIK
E-MAIL: MONIKA.HLADIK@FUT.EDU.PL

Tematy szkoleń: 
Kreowanie wydatkowania budżetu na poziomie samorządu 
Zamówienia publiczne, przetargi uczelniane oraz preliminowanie wydatków 
Systematyczne prowadzenie bieżącej dokumentacji oraz wydatków samorządu

 

MARIUSZ KONDRATOWICZ
E-MAIL: M.J.KONDRATOWICZ@GMAIL.COM

Tematy szkoleń: 
Wystąpienia publiczne, 
Autoprezentacja 
Narzędzia IT 
Zarządzanie projektami

DANIEL LEWANDOWSKI
E-MAIL: DANIEL.LEWANDOWSKI@FUT.EDU.PL

Tematy szkoleń: 
Pomoc materialna

 

FILIP WIKTOR OGONOWNSKI
E-MAIL: FILIP.OGONOWSKI1@GMAIL.COM

Tematy szkoleń: 
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 
Jakość Kształcenia i wsparcie studentów 
Planowanie strategiczne w rozwoju organizacji, zarządzanie strategiczne organizacją, 
Zarządzanie projektami 
Facylitacja spotkań 
Teambuilding 
Przemawianie publiczne 
Zarządzanie sobą w czasie 
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 
Sztuka negocjacji 
Leadership i role grupowe 
Planowanie strategiczne i planowanie rozwoju organizacji 
Komunikacja i feedback 
Zarządzanie projektami 
Trudne elementy pracy własnej: stres, prokrastynacja, komunikacja, rozwój osobisty

 

 

 

TOMASZ STACH
E-MAIL: STACH.TOMASZ@GMAIL.COM

Tematy szkoleń: 
PKA 
Narzędzia IT 
Rozwój naukowy studenta

 

 

DOMINIKA ŚWIERCZYŃSKA
E-MAIL: D.SWIERCZYNSKA@SSPO.PL

Tematy szkoleń: 
Zarządzanie projektami 
Zarządzanie grupą osób 
Kontakt z władzami uczelni 
Prawa studentów 
Regulamin studiów

MATEUSZ WOŚKO
E-MAIL: MATEUSZ.WOSKO@FUT.EDU.PL

Tematy szkoleń: 
Wystąpienia Publiczne 
Kierowanie zespołem 
Organizacja imprez masowych