OPISY KATEGORII

NAJLEPSZY PROJEKT DYDAKTYCZNY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, który swoim projektem wspiera dydaktykę w sposób innowacyjny, skuteczny oraz z szerokim zasięgiem docelowym.

NAJLEPSZY PROJEKT KULTURALNY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, którego projekt charakteryzuje się oryginalnością oraz niskim stosunkiem budżetu projektu do liczby odbiorców. Projekty w tej kategorii dotyczą wszystkich projektów kulturalnych z wyłączeniem Juwenaliów oraz wydarzeń towarzyszącym Juwenaliom.

SAMORZĄDOWY PROJEKT ROKU

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, którego projekt charakteryzuje się oryginalnością i wyróżnia się na tle innych projektów realizowanych przez studentów.

NAJLEPSZY KALENDARZ AKADEMICKI

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, którego wydany kalendarz akademicki zawiera dodatkowe i przydatne elementy, ułatwiające funkcjonowanie w życiu studenckim oraz którego koszty pokryte z własnego budżetu są niewielkie. W kategorii oceniana jest również estetyka wykonanego projektu.

SAMORZĄD STUDENCKI JAKO MOTYWATOR

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, który prowadzi szerokie działania w zakresie motywowania samorządowców, wspiera ich w bieżącej działalności oraz rozwija ich umiejętności.

AUTORYTET FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba ciesząca się uznaniem środowiska Forum Uczelni Technicznych.

PRZYJACIEL FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba lub instytucja, która wykazuje się wybitnym zaangażowaniem, przychylnością oraz wsparciem na rzecz środowiska Forum Uczelni Technicznych.

PARTNER FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

Nagrodę w kategorii otrzymuje firma lub instytucja, która wyróżnia się dużym wsparciem i zaangażowaniem w rozwój Forum Uczelni Technicznych.

WAŻNE DOKUMENTY