I zjazd Forum Uczelni Technicznych

Politechnika Śląska

28-02-3.03.2019

Konferencja Forum Uczelni Technicznych

Politechnika Gdańska

29-31.03.2019

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

II zjazd Forum Uczelni Technicznych

Politechnika Łódźka

25-28.04.2019

III zjazd Forum Uczelni Technicznych

Politechnika Częstochowska

6-9.06.2019

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Konferencja Forum Uczelni Technicznych w formule

Open Space 2019

Politechnika Lubelska

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

IV zjazd Forum Uczelni Technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)