FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

DANE KONTAKTOWE

PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

prezydium@fut.edu.pl 

IWONA GADOMSKA

Przewodniczący FUT

E-mail: iwona.gadomska@fut.edu.pl 

KRZYSZTOF PSZCZÓŁKA

 Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości

E-mail: krzysztof.pszczolka@fut.edu.pl

KAROLINA WYKA

Sekretarz FUT

E-mail: karolina.wyka@fut.edu.pl 

MAGDA WLAZŁO

Członek Prezydium ds. Projektów i Organizacji

E-mail: magda.wlazlo@fut.edu.pl 

JAKUB BRZOSKA

Członek Prezydium ds. Finansowych

E-mail: jakub.brzoska@fut.edu.pl 


KAROLINA WRÓBEL

Członek Prezydium ds. Promocji

E-mail: karolina.wrobel@fut.edu.pl 

KOMISJA REWIZYJNA FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

komisja.rewizyjna@fut.edu.pl  

KACPER PIETRZYK

Przewodniczący KR FUT

E-mail: kacper.pietrzyk@fut.edu.pl 

ALEKSANDRA GÓRKIEWICZ

Członek KR FUT

E-mail: aleksandra.gorkiewicz@fut.edu.pl 

MATEUSZ ROGACKI

Członek KR FUT

E-mail: mateusz.rogacki@fut.edu.pl 

KORESPONDENCJA

Forum Uczelni Technicznych
al. Politechniki 3a
90-924 Łódź

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

http://www.samorzad.agh.edu.pl/

urss@agh.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

http://samorzad.amw.gdynia.pl/

samorzad@amw.gdynia.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

http://www.samorzad.ath.bielsko.pl/

samorzad.ath@gmail.com

Politechnika Białostocka

http://sspb.pl/

kontakt@sspb.pl 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

http://www.urss.tu.kielce.pl/

urss@tu.kielce.pl 

Politechnika Warszawska

http://www.sspw.pl

biuro@ssprz.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=669

sgsp.sam@gmail.co

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

https://ps.ue.katowice.pl/

ps@ue.katowice.pl

Uniwersytet  Morska w Gdyni

http://psam.am.gdynia.pl/

samorzad@am.gdynia.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu

http://www.uniwersytetradom.pl/

samorzad@pr.radom.pl 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

http://www.utp.edu.pl/

samorzad@utp.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

http://russ.uwm.edu.pl/

Wojskowa Akademia Techniczna

http://www.wat.edu.pl/

samorzad@studentwat.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

http://www.samorzad.zut.edu.pl/

samorzad@zut.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

http://samorzad.sggw.pl/

samorzad@sggw.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

http://www.samorzad.up.wroc.pl/

samorzad@upwr.