KADENCJA 2019

PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

W tym składzie zostaliśmy powołani 29 Listopada roku 2018 na kadencję 2019, uzyskując bezwzględną większość głosów.

Iwona Gadomska

Iwona Gadomska

Przewodnicząca FUT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Karolina Wyka

Karolina Wyka

Sekretarz FUT

Politechnika Łódzka

KRZYSZTOF PSZCZÓŁKA

KRZYSZTOF PSZCZÓŁKA

Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Politechnika Krakowska

Magda Wlazło

Magda Wlazło

Członek Prezydium ds. Projektów i Organizacji

Politechnika Lubelska
Mikołaj Wolan

Mikołaj Wolan

Członek Prezydium ds. Współpracy z

Partnerami Zewnętrznymi

(do kwietnia 2019)

Politechnika Rzeszowska

Karolina Wróbel

Karolina Wróbel

Członek Prezydium ds. Promocji

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Jakub Brzoska

Jakub Brzoska

Członek Prezydium ds. Finansowych

Politechnika Gdańska