Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ordynacją Wyborczą Forum Uczelni Technicznych 1 stycznia 2018 roku rozpoczęła się nowa kadencja organów kolegialnych oraz organów jednoosobowych, która potrwa cały rok kalendarzowy.
Zmiana nie dotyczy Zjazdu.

Poznajcie nowy skład Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Kadencji 2018
Mateusz Wośko – Politechnika Rzeszowska – Przewodniczący Prezydium FUT
Iwona Gadomska – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – Sekretarz FUT
Michał Kostrzewa – Politechnika Krakowska – Członek Prezydium FUT
Barbara Balon – Politechnika Śląska – Członek Prezydium FUT
Daniel Lewandowski – Politechnika Wrocławska – Członek Prezydium FUT
Monika Hładik – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Członek Prezydium FUT
Tomasz Pieńkosz – Politechnika Lubelska – Członek Prezydium FUT
Maria Wichowska – Politechnika Gdańska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej FUT
Mateusz Zając – Politechnika Opolska – Członek Komisji Rewizyjnej FUT
Rafała Kryżman – Politechnika Warszawska – Członek Komisji Rewizyjnej FUT
Życzymy udanej kadencji!