Prezydium oraz Komisja Rewizyjna FUT zapraszają na „Konferencję Roboczą FUT w formule OPEN SPACE”. Odbędzie się ona w dniach 15-17 września br. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Rejestracja uczestników trwa do 1 września 2017r. do godziny 24:00 (rejestracja uczestników w terminie późniejszym nie będzie możliwa).

Koszt za jednego uczestnika wynosi 100 zł, a limit miejsc na jedną Uczelnię to 3 osoby.*
Zapraszamy na stronę Konferencji Open Space: www.openspace.fut.edu.pl

*w przypadku nie wypełnienia założonej przez organizatorów liczby uczestników uruchomiona zostanie rejestracja rezerwowa. Przewodniczących zainteresowanych oddelegowaniem dodatkowych osób prosimy o informację na adres: fut.openspace@samorzad.agh.edu.pl