Samorząd Studentów Politechniki Bydgoskiej

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

W skład Samorządu Studenckiego wchodzą wszyscy studenci naszej uczelni, a my jesteśmy silnym głosem całej tej wspólnoty akademickiej. Misją Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie i dbanie o prawa studentów oraz opracowywanie nowych rozwiązań, korzystnych dla nas wszystkich. Wielu z nas jest członkami Kolegium Elektorów Studentów, Kolegium Senatorów Studentów i wielu komisji uczelnianych i senackich.

Studentów w strukturach

Studentów na Uczelni

Skip to content