Ankieta – pomoc psychologiczna – dla pracowników

Badanie jest realizowane przez Forum Uczelni Technicznych w porozumieniu z Władzami Twojej uczelni. Jego głównym celem jest sprawdzenie na ile potrzebne są wsparcie i pomoc psychologiczna studentkom i studentom w czasie pandemii i odpowiednie zaplanowanie dalszych działań wspierających studentów. Nie będziesz musiała/musiał udzielać odpowiedzi umożliwiających identyfikację Ciebie, ale pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz takie informacje zostawić. Powstały z ankiet raport będzie zawierał jedynie zagregowane dane. Wszystkie odpowiedzi na pytania są dobrowolne. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut. Bardzo prosimy o szczere podejście do badania, jego wyniki pomogą nam pomóc! Weź pod uwagę swój stan obecny i sytuację dostępnej na Twojej uczelni pomocy psychologicznej w bieżącym roku 2021.

Sekcja ogólna

Chcemy sprawdzić, jakie czynniki w czasach pandemii mają wpływ na kondycję psychiczną pracowników uczelni wyższych. Wybierz pole zgodne z Twoją opinią, przy każdym z czynników.

Czy w trakcie roku akademickiego 2020/21 prowadził/a Pan/Pani zajęcia ze studentami?
Czy w trakcie roku akademickiego 2020/21 prowadził/a Pan/Pani zajęcia ON-LINE?
Zdecydowanie mniej przydatneRaczej mniej przydatneTak samo przydatneRaczej bardziej przydatneZdecydowanie bardziej przydatneNie wiem / Trudno mi powiedzieć
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Motywacja do pracowania
Chęć zdobywania kompetencji w ogóle
Gotowość starania się o rozwój zawodowy
Poczucie dobrze wykorzystanego czasu w pracy
Poczucie dążenia do celu zawodowego
Poczucie rozwoju umiejętności
Poczucie zdobycia przydatnej wiedzy
Chęć nauczenia/pracy w formie online
Chęć nauczenia/pracy w formie tradycyjnej („stacjonarnej”)
Chęć nauczenia/pracy w formie hybrydowej
Docenienie kompetencji kadry uczącej
Koncentracja na nauce
Spokój o przyszłość zawodową
Gotowość zdobywania kompetencji również poza uczelnią
Zdecydowanie negatywnyNegatywnyTrudno powiedziećPozytywnyZdecydowanie pozytywny
Mój charakter
Choroby
Dieta
Używki
Aktywność fizyczna
Sposób spędzania wolnego czasu
Relacje z bliskimi/rodziną
Dobowy rytm (ilość snu)
Relacje koleżeńskie
Ogólny stan zdrowia
Sytuacja materialna/bytowa
Wymagania w pracy
Sposób organizacji zajęć na uczelni
Relacje ze studentami
Wymagania na uczelni
Informacje docierające z mediów
Rozwiązania (np. obostrzenia, program szczepień) przyjęte w Polsce

Funkcjonowanie punktów pomocy psychologicznej

Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób oceniasz możliwość korzystania z pomocy psychologicznej. Odnieś się do poniższych twierdzeń.

Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie zgadzam się
Zbyt długiŚredniOdpowiedniNie wiem
Jak długo czekał/a Pan/Pani na pomoc psychologiczną na Twojej uczelni?(wymagane)
Ile razy korzystał/a Pan/ Pani z pomocy psychologicznej w czasie pandemii w ogóle (nawet poza uczelnią)(wymagane)
Jak długo trzeba oczekiwać na pomoc psychologiczną na Pana/Pani uczelni?(wymagane)
W jakiej formie Pana/Pani uczelnia oferuje wsparcie psychologiczne? (wybierz wszystkie możliwości)(wymagane)
Z jakiej formy pomocy psychologicznej korzystał/a Pan/Pani NA UCZELNI podczas pandemii?(wymagane)
Z jakiej formy pomocy psychologicznej korzystał/a Pan/Pani POZA UCZELNIA podczas pandemii?(wymagane)
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam
Czy zauważa Pan/ Pani w swoim najbliższym otoczeniu na uczelni osoby wymagające wsparcia psychologicznego?(wymagane)
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam

Kondycja osoby wypełniającej

W naszym badaniu ważne jest również to, aby dowiedzieć się więcej o osobach wypełniających naszą ankietę.

Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam
Czuję się dobrze fizycznie
Czuję się dobrze psychicznie
Lubię siebie, akceptuję to jaka/jaki jestem
Mam poczucie, że rozwijam się
Mam cele życiowe
Jestem niezależną osobą
Mam poczucie wpływu na swoje życie
Mam dobre relacje z ludźmi
Mam zasoby umożliwiające mi radzić sobie w trudnych sytuacjach
Nie odczuwamTak samo, jak przed pandemiąRzadziej teraz, niż przed pandemiąCzęściej teraz, niż przed pandemią
Bóle w ciele (np. głowy, brzucha)
Zaburzenia rytmu dobowego (zasypania i snu)
Brak energii, zmęczenie
Lęk, strach
Obawa o zdrowie, życie
Rozdrażnienie, złość
Smutek, żal
Osamotnienie
Gorsza kondycja
Doznawanie przemocy fizycznej
Doznawanie przemocy psychicznej
Niska motywacja do działania w życiu
Obniżona motywacja do nauki
Przekonanie o gorszych szansach w przyszłości
Problemy w nauce
Problemy w pracy
Gorsze warunki bytowe/finansowe
Stosowanie używek
Czy chorował(a) Pan/Pani na COVID-19?

METRYCZA

Prosimy Cię o podanie kilku danych, które pozwolą nam przygotować zbiorczy raport:
Płeć(wymagane)
Grupa pracownicza(wymagane)

Bardzo dziękujemy za podzielenie się swoimi opiniami! Pomoże nam to lepiej nieść pomoc w trudnych sytuacjach. Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy zostaw do siebie kontakt (pole nie jest obowiązkowe):