Ankieta – pomoc psychologiczna – dla pracowników

Badanie jest realizowane przez Forum Uczelni Technicznych w porozumieniu z Władzami Uczelni. Jego głównym celem jest sprawdzenie na ile potrzebne są wsparcie i pomoc psychologiczna studentkom, studentom i Pracownikom Uczelni i odpowiednie zaplanowanie dalszych działań wspierających. Nie prosimy o dane umożliwiające identyfikację konkretnych osób. Powstały z ankiet raport będzie zawierał jedynie zagregowane dane. Wszystkie odpowiedzi na pytania są dobrowolne. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut. Bardzo prosimy o szczere podejście do badania, jego wyniki pomogą nam pomóc! Proszę wziąć pod uwagę na obecny stan studentów i dostępność pomocy psychologicznej od czasu Pandemii.

Sekcja ogólna

Chcemy sprawdzić, jakie czynniki w czasach pandemii mają wpływ na kondycję psychiczną pracowników uczelni wyższych. Wybierz pole zgodne z Twoją opinią, przy każdym z czynników.

Czy w trakcie ostatniego roku akademickiego prowadził/a Pan/Pani zajęcia ze studentami?
Czy w trakcie ostatniego roku akademickiego prowadził/a Pan/Pani zajęcia ON-LINE?
Zdecydowanie mniej przydatneRaczej mniej przydatneTak samo przydatneRaczej bardziej przydatneZdecydowanie bardziej przydatneNie wiem / Trudno mi powiedzieć
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Motywacja do pracowania
Chęć zdobywania kompetencji w ogóle
Gotowość starania się o rozwój zawodowy
Poczucie rozwoju umiejętności
Poczucie zdobycia przydatnej wiedzy
Docenienie kompetencji kadry uczącej
Koncentracja na nauce
Spokój o przyszłość zawodową
Zdecydowanie negatywnyNegatywnyTrudno powiedziećPozytywnyZdecydowanie pozytywny
Mój charakter
Choroby
Dieta
Używki
Aktywność fizyczna
Sposób spędzania wolnego czasu
Relacje z bliskimi/rodziną
Dobowy rytm (ilość snu)
Relacje koleżeńskie
Ogólny stan zdrowia
Sytuacja materialna/bytowa
Wymagania w pracy
Sposób organizacji zajęć na uczelni
Relacje ze studentami
Wymagania na uczelni
Informacje docierające z mediów
Rozwiązania (np. obostrzenia, program szczepień) przyjęte w Polsce

Funkcjonowanie punktów pomocy psychologicznej

Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonuje możliwość korzystania z pomocy psychologicznej. Proszę odnieść się do poniższych twierdzeń.

Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie zgadzam się
Zbyt długiŚredniOdpowiedniNie wiem
Jak długo czekał/a Pan/Pani na pomoc psychologiczną na Twojej uczelni?(wymagane)
Ile razy korzystał/a Pan/ Pani z pomocy psychologicznej w czasie pandemii w ogóle (nawet poza uczelnią)(wymagane)
Jak długo trzeba oczekiwać na pomoc psychologiczną na Pana/Pani uczelni?(wymagane)
W jakiej formie Pana/Pani uczelnia oferuje wsparcie psychologiczne? (wybierz wszystkie możliwości)(wymagane)
Z jakiej formy pomocy psychologicznej korzystał/a Pan/Pani NA UCZELNI podczas pandemii?(wymagane)
Z jakiej formy pomocy psychologicznej korzystał/a Pan/Pani POZA UCZELNIA podczas pandemii?(wymagane)
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam
Czy zauważa Pan/ Pani w swoim najbliższym otoczeniu na uczelni osoby wymagające wsparcia psychologicznego?(wymagane)
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam

Kondycja osoby wypełniającej

W naszym badaniu ważne jest również to, aby dowiedzieć się więcej o osobach wypełniających naszą ankietę.

Proszę odnieść się do poniższych twierdzeń:(wymagane)
Wpłynęło negatywnieNie miało wpływuWpłynęło pozytywnie
Wymagania na uczelnii
Sytuacja finansowa
Związki i relacje osobiste
Styl życia
Praca
Pandemia
Wojna na Ukrainie
Sytuacja w kraju

METRYCZA

Prosimy Cię o podanie kilku danych, które pozwolą nam przygotować zbiorczy raport:
Płeć(wymagane)
Grupa pracownicza(wymagane)

Bardzo dziękujemy za podzielenie się swoimi opiniami! Pomoże nam to lepiej nieść pomoc w trudnych sytuacjach. Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy zostaw do siebie kontakt (pole nie jest obowiązkowe):

Skip to content