Ankieta – pomoc psychologiczna

Niniejsze badanie jest realizowane przez Forum Uczelni Technicznych w porozumieniu z Władzami Twojej uczelni. Jego głównym celem jest weryfikacja w jakim stopniu potrzebne są studentkom i studentom, wsparcie oraz pomoc psychologiczna po pandemii, a także odpowiednie zaplanowanie dalszych działań wspierających. Nie będziesz musiała/musiał udzielać odpowiedzi umożliwiających identyfikację Ciebie, ale pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz takie informacje zostawić. Powstały z ankiet raport będzie zawierał jedynie ogólne dane nie dające możliwości identyfikacji poszczególnych osób. Wszystkie odpowiedzi na pytania są dobrowolne. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut. Bardzo prosimy o szczere podejście do badania, jego wyniki pomogą nam pomóc! Weź pod uwagę swój stan obecny i sytuację dostępnej na Twojej uczelni pomocy psychologicznej w czasie ograniczeń pandemicznych.

Sekcja ogólna

Chcemy sprawdzić, jakie czynniki w czasach pandemii mają wpływ na kondycję psychiczną studentów i studentek. Wybierz pole zgodne z Twoją opinią, przy każdym z czynników.

Wpisz liczbę od 0 do 100.
Wpisz liczbę od 0 do 100.
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Motywacja do studiowania
Chęć zdobywania kompetencji w ogóle
Gotowość starania się o rezultaty uczenia
Poczucie dobrze wykorzystanego czasu poświęconego nauce
Poczucie rozwoju umiejętności
Poczucie zdobycia przydatnej w praktyce wiedzy
Spokój o przyszłość zawodową
Zdecydowanie negatywnyNegatywnyTrudno powiedziećPozytywnyZdecydowanie pozytywny
Praca zawodowa
Hobby
Działalność społeczna
Samokształcenie
Sytuacja w kraju
Sytuacja międzynarodowa
Sytuacja związana z wojną w Ukrainie

Funkcjonowanie punktów pomocy psychologicznej

Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób oceniasz możliwość korzystania z pomocy psychologicznej. Odnieś się do poniższych twierdzeń.

Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie zgadzam się
Ile razy korzystałaś/ korzystałeś z pomocy psychologicznej w ostantim roku na uczelni lub poza uczelnią
Zbyt długiŚredniOdpowiedniNie wiem
Jak długo czekałaś/czekałeś na pomoc psychologiczną na Twojej uczelni?
Na ile regularnie korzystałaś/korzystałeś z pomocy psychologicznej
Jak myślisz, jak długo trzeba oczekiwać na pomoc psychologiczną na Twojej uczelni?
W jakiej formie Twoja uczelnia oferuje wsparcie psychologiczne (wybierz wszystkie możliwości)?(wymagane)
Z jakiej formy pomocy psychologicznej korzystałaś/ korzystałeś NA UCZELNI podczas pandemii?(wymagane)
Z jakiej formy pomocy psychologicznej korzystałaś/ korzystałeś POZA UCZELNIA podczas pandemii?(wymagane)
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam
Czy zauważasz w swoim najbliższym otoczeniu na uczelni osoby wymagające wsparcia psychologicznego?(wymagane)
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam

Kondycja osoby wypełniającej

W naszym badaniu ważne jest również to, aby dowiedzieć się więcej o osobach wypełniających naszą ankietę.

Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam
Czuję się dobrze fizycznie
Czuję się dobrze psychicznie
Lubię siebie, akceptuję to jaka/jaki jestem
Mam poczucie, że rozwijam się
Mam cele życiowe
Jestem niezależną osobą
Mam poczucie wpływu na swoje życie
Mam dobre relacje z ludźmi
Mam zasoby umożliwiające mi radzić sobie w trudnych sytuacjach
Czy w ostatnim roku zmieniło się Twoje odczuwanie dolegliwości psychicznych?(wymagane)(wymagane)
W jaki sposób poniższe obszary wpłynęły na Twoje samopoczucie psychiczne?(wymagane)
Wpłynęło negatywnieNie miało wpływuWpłynęło pozytywnie
Wymagania na uczelnie
Sytuacja finansowa
Związki i relacje osobiste
Styl życia
Praca
Pandemia
Wojna na Ukrainie
Sytuacja w kraju

METRYCZKA

Prosimy Cię o podanie kilku danych, które pozwolą nam przygotować zbiorczy raport:
Płeć(wymagane)
Poziom studiów(wymagane)
Gdzie aktualnie mieszkasz? (w bieżącym roku akademickim)(wymagane)
Status zatrudnienia(wymagane)

Bardzo dziękujemy, że podzieliłaś/podzieliłeś się swoimi opiniami! Pomoże nam to lepiej nieść pomoc w trudnych sytuacjach. Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy zostaw do siebie kontakt (pole nie jest obowiązkowe):

(pole do wypełnienia- mail lub telefon)

Żeby zwrócić się doraźnie o pomoc możesz zwrócić się do placówki na Twojej uczelni lub napisać: wsparcie@psrp.org.pl. Na pewno ktoś zareaguje! Jeżeli masz pytania, uwagi odnośnie badania zwróć się do: ……

Skip to content