Ankieta – pomoc psychologiczna

Niniejsze badanie jest realizowane przez Forum Uczelni Technicznych w porozumieniu z Władzami Twojej uczelni. Jego głównym celem jest weryfikacja w jakim stopniu potrzebne są studentkom i studentom, wsparcie oraz pomoc psychologiczna w czasie pandemii, a także odpowiednie zaplanowanie dalszych działań wspierających. Nie będziesz musiała/musiał udzielać odpowiedzi umożliwiających identyfikację Ciebie, ale pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz takie informacje zostawić. Powstały z ankiet raport będzie zawierał jedynie zagregowane dane. Wszystkie odpowiedzi na pytania są dobrowolne. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut. Bardzo prosimy o szczere podejście do badania, jego wyniki pomogą nam pomóc! Weź pod uwagę swój stan obecny i sytuację dostępnej na Twojej uczelni pomocy psychologicznej w bieżącym roku 2021.

Sekcja ogólna

Chcemy sprawdzić, jakie czynniki w czasach pandemii mają wpływ na kondycję psychiczną studentów i studentek. Wybierz pole zgodne z Twoją opinią, przy każdym z czynników.

Wpisz liczbę od 0 do 100.
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Zdecydowanie negatywnieNegatywnieTrudno powiedziećPozytywnieZdecydowanie pozytywnie
Motywacja do studiowania
Chęć zdobywania kompetencji w ogóle
Gotowość starania się o rezultaty uczenia
Poczucie dobrze wykorzystanego czasu na studiach
Poczucie dążenia do celu zawodowego
Poczucie rozwoju umiejętności
Poczucie zdobycia przydatnej wiedzy
Chęć uczenia się w formie online
Chęć uczenia się w formie tradycyjnej („stacjonarnej”)
Chęć uczenia się w formie hybrydowej
Docenienie kompetencji kadry uczącej
Koncentracja na nauce
Spokój o przyszłość zawodową
Gotowość zdobywania kompetencji również poza uczelnią
Zdecydowanie negatywnyNegatywnyTrudno powiedziećPozytywnyZdecydowanie pozytywny
Mój charakter
Choroby
Dieta
Używki
Aktywność fizyczna
Sposób spędzania wolnego czasu
Relacje z bliskimi/rodziną
Dobowy rytm (ilość snu)
Relacje koleżeńskie
Ogólny stan zdrowia
Sytuacja materialna/bytowa
Wymagania na studiach
Sposób organizacji zajęć na uczelni
Relacje z prowadzącymi zajęcia
Wymagania na uczelni
Informacje docierające z mediów
Rozwiązania (np. obostrzenia, program szczepień) przyjęte w Polsce

Funkcjonowanie punktów pomocy psychologicznej

Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób oceniasz możliwość korzystania z pomocy psychologicznej. Odnieś się do poniższych twierdzeń.

Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie zgadzam się
Zbyt długiŚredniOdpowiedniNie wiem
Jak długo czekałaś/czekałeś na pomoc psychologiczną na Twojej uczelni?
Ile razy korzystałaś/ korzystałeś z pomocy psychologicznej w czasie pandemii w ogóle (nawet poza uczelnią)
Jak myślisz, jak długo trzeba oczekiwać na pomoc psychologiczną na Twojej uczelni?
W jakiej formie Twoja uczelnia oferuje wsparcie psychologiczne (wybierz wszystkie możliwości)?(wymagane)
Z jakiej formy pomocy psychologicznej korzystałaś/ korzystałeś NA UCZELNI podczas pandemii?(wymagane)
Z jakiej formy pomocy psychologicznej korzystałaś/ korzystałeś POZA UCZELNIA podczas pandemii?(wymagane)
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam
Czy zauważasz w swoim najbliższym otoczeniu na uczelni osoby wymagające wsparcia psychologicznego?(wymagane)
Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam

Kondycja osoby wypełniającej

W naszym badaniu ważne jest również to, aby dowiedzieć się więcej o osobach wypełniających naszą ankietę.

Zdecydowanie się nie zgadzamNie zgadzam sięTrudno powiedziećZgadzam sięZdecydowanie się zgadzam
Czuję się dobrze fizycznie
Czuję się dobrze psychicznie
Lubię siebie, akceptuję to jaka/jaki jestem
Mam poczucie, że rozwijam się
Mam cele życiowe
Jestem niezależną osobą
Mam poczucie wpływu na swoje życie
Mam dobre relacje z ludźmi
Mam zasoby umożliwiające mi radzić sobie w trudnych sytuacjach
Nie odczuwał_m w przeszłości i nie odczuwam obecnieOdczuwał_m w przeszłości i nie odczuwam obecnieTak samo, jak przed pandemiąOdczuwam teraz rzadziej, niż przed pandemiąOdczuwam teraz częściej, niż przed pandemią
Bóle w ciele (np. głowy, brzucha)
Zaburzenia rytmu dobowego (zasypania i snu)
Brak energii, zmęczenie
Lęk, strach
Obawa o zdrowie, życie
Rozdrażnienie, złość
Smutek, żal
Osamotnienie
Gorsza kondycja
Doznawanie przemocy fizycznej
Doznawanie przemocy psychicznej
Niska motywacja do działania w życiu
Obniżona motywacja do nauki
Przekonanie o gorszych szansach w przyszłości
Problemy w nauce
Problemy w pracy
Gorsze warunki bytowe/finansowe
Stosowanie używek
Czy chorowałeś/aś na COVID-19?

METRYCZA

Prosimy Cię o podanie kilku danych, które pozwolą nam przygotować zbiorczy raport:
Płeć(wymagane)
Poziom studiów(wymagane)
Gdzie aktualnie mieszkasz? (w bieżącym roku akademickim)(wymagane)
Status zatrudnienia(wymagane)

Bardzo dziękujemy, że podzieliłaś/podzieliłeś się swoimi opiniami! Pomoże nam to lepiej nieść pomoc w trudnych sytuacjach. Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy zostaw do siebie kontakt (pole nie jest obowiązkowe):

(pole do wypełnienia- mail lub telefon)

Żeby zwrócić się doraźnie o pomoc możesz zwrócić się do placówki na Twojej uczelni lub napisać: wsparcie@psrp.org.pl. Na pewno ktoś zareaguje! Jeżeli masz pytania, uwagi odnośnie badania zwróć się do: ……