Ewaluacja jakości pomocy psychologicznej na uczelniach technicznych – ANKIETA                     DLA STUDENTÓW

Evaluation of the quality of psychological assistance at technical universities – QUESTIONNAIRE   FOR STUDENTS

                                  Оцінка якості психологічної допомоги в технічних ВНЗ – АНКЕТА                            ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Wybór języka / Language selection / Вибір мови

Skip to content