Daniel Lewandowski – Forum Uczelni Technicznych

29 stycznia 2018

ZJAZD FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
Od 22 do 25 lutego 2018 roku trwał zjazd Forum Uczelni Technicznych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.

W oficjalnym rozpoczęciu wziął udział również JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej Prof. dr hab. Jarosław Janicki, zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński oraz Przewodniczący Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Tokarski, który uczestniczył również w obradach podczas Rady Starszych.

Continue Reading

26 stycznia 2018

PRZEKAZANIE WŁADZY W FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH
Władze statutowe Forum Uczelni Technicznych kadencji 2017 i 2018 na zaproszenie J.M. Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej Barbary Balon uczestniczyli w spotkaniu związanym z przekazaniem doświadczeń w działalności Prezydium Forum Uczelni Technicznych w Gliwicach.

3 stycznia 2018

PREZYDIUM I KOMISJA REWIZYJNA KADENCJI 2018
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ordynacją Wyborczą Forum Uczelni Technicznych 1 stycznia 2018 roku rozpoczęła się nowa kadencja organów kolegialnych oraz organów jednoosobowych, która potrwa cały rok kalendarzowy.
Zmiana nie dotyczy Zjazdu.
Continue Reading

1 stycznia 2018

Zjazdy Forum Uczelni Technicznych 2018

Prezydium oraz Komisja Rewizyjna Forum Uczelni Technicznych uprzejmie informuje,
iż w roku 2018 zostaną zwołane cztery Sesje Robocze FUT, które odbędą się podczas
niżej wymienionych zjazdów.

Continue Reading