Gala Środowiska Studenckiego – Forum Uczelni Technicznych

Gala Środowiska Studenckiego

Opisy kategorii

Najlepszy Projekt Dydaktyczny Samorządu Studenckiego

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, który swoim projektem wspiera dydaktykę w sposób innowacyjny, skuteczny oraz z szerokim zasięgiem docelowym.

Najlepszy Projekt Kulturalny Samorządu Studenckiego

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, którego projekt charakteryzuje się oryginalnością oraz niskim stosunkiem budżetu projektu do liczby odbiorców. Projekty w tej kategorii dotyczą wszystkich projektów kulturalnych z wyłączeniem Juwenaliów oraz wydarzeń towarzyszącym Juwenaliom.

Samorządowy Projekt Roku

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, którego projekt charakteryzuje się oryginalnością i wyróżnia się na tle innych projektów realizowanych przez studentów.

Najlepszy Kalendarz Akademicki

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, którego wydany kalendarz akademicki zawiera dodatkowe i przydatne elementy, ułatwiające funkcjonowanie w życiu studenckim oraz którego koszty pokryte z własnego budżetu są niewielkie. W kategorii oceniana jest również estetyka wykonanego projektu.

Samorząd Studencki jako motywator

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, który prowadzi szerokie działania w zakresie motywowania samorządowców, wspiera ich w bieżącej działalności oraz rozwija ich umiejętności.

Autorytet Forum Uczelni Technicznych

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba ciesząca się uznaniem środowiska Forum Uczelni Technicznych.

Przyjaciel Forum Uczelni Technicznych

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba lub instytucja, która wykazuje się wybitnym zaangażowaniem, przychylnością oraz wsparciem na rzecz środowiska Forum Uczelni Technicznych.

Ważne Dokumenty

Regulamin

Regulamin Gali Środowiska Studenckiego

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy do Gali Środowiska Studenckiego