Ogólnopolski Konkurs Kół Naukowych „KoKoN” skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce i firmami zewnętrznymi.

Zadaniem członków kół naukowych jest zgłoszenie swojego innowacyjnego projektu, który będzie rywalizował z najlepszymi w Polsce!

Tegoroczna edycja zmieniła formułę konkursu. Kategorie nie są ukierunkowane na konkretne dziedziny. W ubiegłym roku dostawaliśmy sygnały, że niektóre z projektów nie dało się dopasować do żadnej kategorii.  Stąd zmiana kategorii, które przedstawiają się następująco:

Projekt Konstrukcyjny – kategoria przeznaczona dla kół naukowych, które zrealizowały projekt konstrukcyjny w obszarze nauk technicznych. Dotyczy projektów, w których połączone ze sobą elementy, mechanizmy i systemy tworzą sprawne konstrukcyjnie urządzenie, budowle itp.

Konferencja – kategoria przeznaczona dla kół naukowych, które zorganizowały konferencje, sympozja bądź wydarzenia o charakterze naukowym lub popularyzatorskim w obszarze nauk technicznych. Dotyczy to przede wszystkim konferencji o charakterze ogólnopolskim, ale także regionalnym.

Innowacje i Nowe Technologie – kategoria przeznaczona dla kół naukowych, które zrealizowały projekt rozwiązujący problem w obszarze nauk technicznych o walorach innowacyjnych. Kategoria obejmuje również zaawansowane rozwiązania w technologii, a także zastosowanie w praktyce najnowszych zdobyczy nauki wliczając w to m.in. nowoczesne rozwiązania IT.

Nagroda Internautów – kategoria, w której koła naukowe startujące w kategoriach „Projekt Konstrukcyjny”, „Konferencja” i „Innowacja i nowe technologie” ubiegają się o nagrodę przyznawaną przez Internautów śledzących konkurs KoKoN. Wybór wyróżnionego projektu zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej konkursu.

Harmonogram konkursu:
– do 12.05 – nadsyłanie projektów
– 13.05-19.05 – głosowanie na Nagrodę Internautów
– 20.05 – poinformowanie laureatów o zwycięstwie
– 02.06 – Gala finałowa konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Wasze projekty zostaną poddane ocenie Jury, które wybierze laureatów.

Zachęcamy do zgłoszeń! Na laureatów czekają nagrody pieniężne!
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych w Szczecinie w dniu 2 czerwca.

Wszystkie aktualności dotyczące KoKoNu znajdziecie na naszym wydarzeniu na FB
oraz www.fut.edu.pl/konkurs

Konkurs pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.