Magazyn FUT – Forum Uczelni Technicznych

Magazyn FUT

W magazynie FUT publikowane są artykuły od Samorządów Studenckich zrzeszonych w Forum Uczelni Technicznych. Znajdują się tam informacje o wydarzeniach odbywających się na uczelniach Technicznych.

Magazyn FUT 1/2018

Magazyn FUT 2/2018

Magazyn FUT 3/2018