Nasze aktualności – Forum Uczelni Technicznych

1 grudnia 2016

Magazyn Forum Uczelni Technicznych

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru!

Czytaj więcej...

15 października 2016

Identyfikacja Wizualna Forum Uczelni Technicznych

Mamy przyjemność zaprezentować nową Identyfikację Wizualną Forum Uczelni Technicznych.

W jej skład wchodzą nie tylko poszczególne elementy identyfikacji potrzebne do pracy naszej struktury, ale przede wszystkim odświeżone logo.
Będzie ono używane równolegle w kilku wersjach zarówno w zakresie kolorów, jak i kształtu, co szczegółowo jest opisane w naszej Księdze Identyfikacji Wizualnej.

logo-FUT-PL-poziom-kolor-CMYK

Jest to ewolucja naszego dotychczasowego  znaku, którą od teraz będziemy systematycznie wdrażali.

Ze wszystkimi innymi wersjami logo oraz pozostałymi elementami, jakie będziemy od teraz wykorzystywali,
można zapoznać się w Księdze Identyfikacji Wizualnej, dostępnej poniżej.

Czytaj więcej...

9 października 2016

Materiał wideo z obozu POLIgon 2016

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału przygotowanego przez TVPW, mówiącego naszym projekcie.
#POLIgon2016 #FUT #Szkolenia #RozwójŚrodowiska

27 września 2016

Ministerstwo uznało nasz postulat!

Autor: Kpalion22 sierpnia złożyliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszą opinię o projekcie Rozporządzenia Ministra NiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów.


W jej ramach postulowaliśmy o uwzględnienie zachowania zapisu “Program studiów powinien umożliwiać studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS (…)”. Wnioskował o to również Parlament Studentów RP w swojej opinii do projektu rozporządzenia.

Czytaj więcej...

27 sierpnia 2016

Konferencja Robocza FUT w formule OPEN SPACE

Prezydium oraz Komisja Rewizyjna FUT zapraszają na „Konferencję Roboczą FUT w formule OPEN SPACE”. Odbędzie się ona w dniach 23-25 września br. w Warszawie.

Ze względu na formułę konferencji, dedykowana ona jest głównie do zarządów Samorządów. Podczas niej chcielibyśmy wypracować rozwiązania na wiele ważnych w życiu samorządów tematów. Pomimo tego, iż przygotowaliśmy już część zagadnień do zrealizowania np. z zakresu organizacji konferencji, imprez masowych czy jakości kształcenia, najważniejszymi tematami będą te, które wskażecie w formularzu rejestracyjnym.
 
Koszt za jednego uczestnika wynosi 100 zł. Limit miejsc na jedną Uczelnię to 3 osoby. Rejestracja rozpoczyna się 27 sierpnia, a kończy 9 września. 
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji. Jest to niesamowita okazja, aby wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o problemach, jakie pojawiają się na Waszych Uczelniach oraz wypracować gotowe rozwiązania na poruszane tematy.
 
Formularz rejestracyjny oraz program konferencji znajduje się na stronie: http://fut.edu.pl/openspace/
Wydarzenie na portalu facebook.com: https://www.facebook.com/events/693370300810305/

22 sierpnia 2016

Opinia do projektów Rozporządzeń MNiSW

Autor: KpalionW sierpniu do konsultacji społecznych trafiły kolejne projekty rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo przygotowuje przepisy m.in. pod kątem warunków prowadzenia studiów i kryteriów oceny programowej – obecnie są one udostępnione przez Rządowe Centrum Legislacji. Analizując owe projekty, wypracowaliśmy dwa postulaty, które z dniem 22 sierpnia przekazaliśmy do Ministerstwa.

Czytaj więcej...

4 sierpnia 2016

Students’ Science Conference

Inicjatywa objęta patronatem Forum Uczelni Technicznych.

Students’ Science Conference to prestiżowe, międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Politechnikę Wrocławską, skierowane do wszystkich studentów i doktorantów. Spotkanie odbędzie się 22-25 września 2016 we Wrocławiu.
Czytaj więcej...

22 lipca 2016

Konferencja EPS

W dniach 25-28 sierpnia 2016 roku odbędzie się III Konferencja „Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń” organizowana przez Parlament Studentów RP. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami dla studentów z zakresu praw i obowiązków studenta.

Zasadniczym celem konferencji organizowanej przez Parlament Studentów RP jest przygotowanie przedstawicieli samorządów studenckich do przeprowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Uczestnicy konferencji zostaną przygotowani metodycznie i merytorycznie do zrealizowania tego typu szkoleń.

Czytaj więcej...

7 lipca 2016

Ratujemy Muzeum Techniki

Inicjatywa objęta patronatem Forum Uczelni Technicznych.

APEL Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu

Drodzy studenci uczelni technicznych, sympatycy polskiej techniki, specjaliści i eksperci,

Jesteśmy polskim społeczeństwem technicznym, wymieniamy się setkami informacji dotyczącymi problemów rozwiązywanych przez nasze branże, realizując między innymi usprawnienia obecnych rozwiązań. To dzięki wspólnemu wysiłkowi tworzymy dobre rozwiązania, wpływając na jakość polskiej techniki, stając się coraz bardziej innowacyjnymi. W naszych specjalistycznych, branżowych społecznościach niejednokrotnie doceniamy tych, którzy dzieląc się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami dają nam wszystkim wartość dodaną. Ta wartość dodana pozwala pokonywać przeszkody w dziedzinach technicznych, z którymi się mierzymy. Osiągnięcia polskiej techniki jeszcze dzisiaj można z powodzeniem oglądać w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, miejscu, w którym ostatecznie doceniani są Ci, którzy mieli lub mają swój wkład w rozwój polskiej techniki.

Czytaj więcej...

24 czerwca 2016

POLIGON 2016

Jednym z większych wyzwań w ramach działalności Samorządów Studenckich jest częstotliwość zmian osobowych, wynikająca z charakteru działalności studenckiej. Stymuluje ona innowacyjność, ale jednocześnie buduje wyzwanie, jak zadbać o efektywne przekazywanie wiedzy, mając świadomość wagi budowania organizacji “uczących się”.
 
Poligon jest odpowiedzą na ten problem. Jest to już 3. edycja tygodniowego obózu edukacyjnego, gdzie profesjonalni szkoleniowcy orazdoświadczeni działacze studenccy z całej Polski od rana do wieczora przekazują swoją wiedzę młodym samorządowcom. Ważnym aspektem jest to, że obóz skierowany jest do uczelni technicznych z całej Polski – więc jego uczestnicy mają możliwość porównania swoich doświadczeń oraz skonfrontowania rozwiązań, jakie występują w całej Polsce.
 
W tym roku POLIgon odbędzie się w dniach 12-17 lipca w Serocku pod Warszawą w Green Park Conference Centre.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony naszego projektu: www.poligon.fut.edu.pl.
Znajdziecie na niej wszelkie detale związane z obozem oraz formularz rejestracji.
Ilość miejsc ograniczona!