KoKoN 2018 – Forum Uczelni Technicznych

KoKoN - Konkurs Kół Naukowych

O konkursie

Ogólnopolski konkurs KoKoN skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce i firmami zewnętrznymi. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu KoKoN jest Forum Uczelni Technicznych.

Kategorie

Projekt Inżynierski

Dotyczy projektów, w których połączone ze sobą elementy, mechanizmy i systemy tworzą sprawne konstrukcyjnie urządzenie, budowle, maszyny, pojazdy.

Konferencja

Kategoria przeznaczona dla Kół Naukowych, które zorganizowały konferencje, sympozja bądź kongresy o charakterze naukowym lub popularyzatorskim. Dotyczy to przede wszystkim konferencji o charakterze ogólnopolskim oraz regionalnym.

Badania Naukowe

Dotyczy projektów badawczych w obszarze: technologie materiałowe, chemia, biotechnologia, fizyka, matematyka.

Innowacja i Nowe Technologie

Dotyczy projektów, które rozwiązały problem lub realizowały rozwiązania innowacyjne w obszarze nauk technicznych. Kategoria obejmuje również zaawansowane rozwiązania w technologii, a także zastosowanie w praktyce najnowszych zdobyczy nauki.

IT

Obejmuje projekty informatyczne w zakresie informatyki i cyfryzacji.

Nagroda Internautów

Kategoria, w której nagroda przyznawana jest przez internautów dla wszystkich KÓŁ Naukowych biorących udział w Konkursie KoKoN.

Ważne Dokumenty