Forum Uczelni Technicznych nie chce biernie przyglądać się zmianom, które odbywają się na naszych oczach. Pragnie aktywnie włączyć się w proces tworzenia przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego. Chcemy mieć możliwość wniesienia naszego wkładu w kreowanie środowiska, w którym przyjdzie działać naszym następcom” 

W Krakowie dyskutowano o Ustawie 2.0 i przyjęto dezyderat z postulatami środowiska studentów uczelni technicznych do Studenckiego Projektu Założeń do Ustawy 2.0 przygotowywanego przez Parlament Studentów RP.  Postulaty w przyjętym dokumencie dotyczą trzech głównych obszarów funkcjonowania uczelni: kwestii ogólnych (ustroju, finansowania i struktury szkół wyższych),  spraw dydaktyki i jakości kształcenia (w tym m.in. innowacyjnych  metod kształcenia, organizacji zajęć językowych, systemów antyplagiatowych, uprawnień Polskiej Komisji Akredytacyjnej) oraz kwestii socjalnych i pomocy materialnej (odpłatność za studia, zapomogi, dostępności stypendiów) – wyjaśnia przewodniczący Forum Uczelni Technicznych  Dominik Duralski.

Pełny dezyderat Forum Uczelni Technicznych ws. Ustawy 2.0 znajdziecie pod załączonym linkiem
Dezyderat FUT ws. Ustawy 2.0