PROTOKOŁY Z SESJI ROBOCZYCH FUT W RAMACH KADENCJI 2018 – Forum Uczelni Technicznych

I SESJA ROBOCZA FUT W Bielsko-Białej 2018

Plan Sesji

Plan pierwszej Sesji Roboczej FUT w Bielsku- Białej 2018

Protokół

Protokół z pierwszej Sesji Roboczej FUT w Bielsku- Białej 2018

Lista Obecności cz. 1

Lista obecności z pierwszej Sesji Roboczej FUT w Bielsku- Białej 2018

Lista Obecności cz. 2

Lista obecności z pierwszej Sesji Roboczej FUT w Bielsku- Białej 2018

Lista Obecności cz. 3

Lista obecności z pierwszej Sesji Roboczej FUT w Bielsku- Białej 2018

II SESJA ROBOCZA FUT W Poznaniu 2018

Plan Sesji

Plan drugiej Sesji Roboczej FUT w Poznań 2018

Protokół

Protokół z drugiej Sesji Roboczej FUT w Poznaniu 2018

Lista Obecności

Lista obecności z drugiej Sesji Roboczej FUT w Poznaniu 2018

Nadzwyczajna SESJA ROBOCZA FUT W Krynicy Zdroju 2018

Plan Sesji

Plan Nadzwyczajnej Sesji Roboczej FUT w Krynicy Zdroju 2018

Proponowane zmiany w statucie FUT

Proponowane zmiany do statucie FUT wypracowane na Nadzwyczajnej Sesji Roboczej FUT w Krynicy Zdroju 2018

Protokół

Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Roboczej FUT w Krynicy Zdroju 2018

III SESJA ROBOCZA FUT W Koszalinie 2018

Plan Sesji

Plan trzeciej Sesji Roboczej FUT w Koszalinie 2018

Protokół

Protokół z trzeciej Sesji Roboczej FUT w Koszalinie 2018

Lista Obecności

Lista obecności z drugiej Sesji Roboczej FUT w Koszalinie 2018

Przyjęty Statut FUT

Przyjęty Statut FUT w Koszalinie 2018

Regulamin KoKoN 2018

Przyjęty Regulamin KoKoN 2018

Wniosek o dołączenie do FUT

Wniosek o dołączenie do FUT zgłoszony przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

IV SESJA ROBOCZA FUT W WARSZAWIE 2018

Plan Sesji

Plan trzeciej Sesji Roboczej FUT w Warszawie 2018

Protokół

Protokół z czwartej Sesji Roboczej FUT w Warszaiwe 2018