Władze statutowe Forum Uczelni Technicznych kadencji 2017 i 2018 na zaproszenie J.M. Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej Barbary Balon uczestniczyli w spotkaniu związanym z przekazaniem doświadczeń w działalności Prezydium Forum Uczelni Technicznych w Gliwicach.