Pierwsza Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych kadencji 2017 została zorganizowana przez Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej.


Podczas Uroczystego otwarcia, który odbył się na Kampusie Politechniki Białostockiej zostaliśmy powitani przez Władze Uczelni i Przewodniczącego SSPB.
Pod nieobecność Przewodniczącego FUT, Sesję otworzyła Sekretarz FUT Marta Przybylska. Przewodniczący SSPB Kamil Kobyliński przedstawił strukturę i działania Samorządu, który prowadzi. Po prezentacji samorządowcy zadali serię pytań na tematy, które zaciekawiły ich w funkcjonowaniu SSPB.

W sobotę odbyły się dwa szkolenia dla samorządowców. Pierwsze z nich poprowadził dr Jarosław Makal, dotyczyło ono jakości kształcenia i ankietyzacji. Uczestnicy dyskutowali na temat zwrotności ankiet i analizowali dobre praktyki z różnych Uczelni. W czasie panelu poruszony został również temat formy ankiet i pytań które powinny się w nich znaleźć.
Drugie szkolenie zostało poprowadzone przez działaczy FUT Mariusza Kondratowicza i Filipa Ogonowskiego, którzy przedstawiali Nowy Algorytm Finansowania Uczelni Wyższych. Podczas panelu Uczestnicy Zjazdu FUT pracowali nad stanowiskiem naszej Komisji Branżowej w tym temacie.

W godzinach popołudniowych rozpoczęła się Sesja Robocza FUT, którą po raz pierwszy poprowadził Przewodniczący kadencji 2017 Dominik Duralski.

Plan Sesji Roboczej:
1. Sprawozdanie z I i II Rady Studentów
2. Sprawozdanie z posiedzenia KRPUT
3. Targi Ptak Expo
4. Bezpieczne Praktyki i Środowisko
5.Konkurs Red Bull Tech Lab
6. Poligon 2017
7. Magazyn FUT
8. Bluzy FUT
9. KoKoN 2017
10. Wolne Wnioski

Kolejna Sesja Robocza FUT odbędzie się na Politechnice Krakowskiej w dniach 6-9.04.2017