Od 22 do 25 lutego 2018 roku trwał zjazd Forum Uczelni Technicznych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.

W oficjalnym rozpoczęciu wziął udział również JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej Prof. dr hab. Jarosław Janicki, zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński oraz Przewodniczący Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Tokarski, który uczestniczył również w obradach podczas Rady Starszych.

Tematy poruszone podczas Sesji Roboczej FUT dotyczyły większości projektów zaplanowanych przez Prezydium FUT kadencji 2018, m.in. obóz szkoleniowy POLIgon, Bezpieczne Praktyki i Środowisko, Bluzy FUT, Open Space, KoKoN, Magazyn FUT, czy też nowy projekt FitFUT. W wolnych wnioskach Daniel Lewandowski ogłosił nabór do Komisji ds. Opiniowania Aktów Prawnych, do której serdecznie zachęcamy. Głos zabrał również Filip Ogonowski (PWr), który wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą. Problem związany był z projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczący klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Dziękujemy Samorząd Studencki Akademii Techniczno-Humanistycznej za organizację i gościnę!

#FUT #WeAreTheFuture #ATH