Prezydium oraz Komisja Rewizyjna Forum Uczelni Technicznych uprzejmie informuje,
iż w roku 2018 zostaną zwołane cztery Sesje Robocze FUT, które odbędą się podczas
niżej wymienionych zjazdów.


22-25 czerwca
I zjazd FUT kadencji 2018 przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

13-15 kwietnia
II zjazd FUT kadencji 2018 przy Politechnice Poznańskiej

31 maja – 3 czerwca
III zjazd FUT kadencji 2018 przy Politechnice Koszalińskiej

25-28 października
IV zjazd FUT kadencji 2018 przy Politechnice Warszawskiej

Do zobaczenia!