Uwaga!

 

Strona fut.edu.pl jest nieaktualna – trwają prace związane z przeniesieniem strony.

Zapraszamy na stronę nowa.fut.edu.

Przestrzeń do dyskusji i nauki od 2006

Naszym głównym atutem jest silnie zgrane środowisko, którego członkowie wzajemnie się wspierają. Forum jest przestrzenią do dyskusji i wzajemnej nauki, na czym szczególnie nam zależy.
Mamy wiele możliwości do wygłaszania naszych opinii w środowisku akademickim oraz aktywnych i doświadczonych działaczy.

Studenci

Forum to studenci uczelni technicznych z polskich uczelni.

Współpraca

Rozwijamy współpracę z PSRP, MNiSW oraz podmiotami międzynarodowymi.

Misja

Budowa relacji, nauka, zdobywanie doświadczenia i wiedzy!

Wpływ na życie studenckie

Forum Uczelni Technicznych jako doskonała platforma wymiany doświadczeń i wiedzy zakorzeniona w społeczności akademickiej uczelni technicznych poszukuje twórczych i kreatywnych rozwiązań problemów studentów w poszanowaniu prawa i autonomii uczelni. Ważnym aspektem działalności Forum Uczelni Technicznych jest nieustanne wspieranie w sposób rzetelny samorządów studenckich, wspomaganie studentów dla potrzeb dynamicznego rozwoju studenckiego ruchu naukowego w oparciu o organizowane praktyki i staże oraz pomoc w wchodzeniu na rynek pracy. Forum Uczelni Technicznych konsoliduje środowisko uczelni technicznych dbając o wspólne interesy zaznaczając w ten sposób pozycję wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce.

Przedstawiciele Uczelni Technicznych

Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski i zrzesza 28 samorządów studenckich oraz 2 samorządy stowarzyszone uczelni technicznych. Działamy na rzecz studentów, a także samorządów członkowskich wspólnie rozwijając się i wymieniając wiedzą.

Samorządów Zrzeszonych

Samorządy Stowarzyszone

Studentów

Członków Prezydium

Pierwszy zjazd Forum Uczelni Technicznych kadencji 2019 na Politechnice Śląskiej

Forum Uczelni Technicznych

Projekty, które realizujemy

Forum Uczelni Technicznych jest energiczną organizacją studencką przygotowaną do reprezentowania środowiska studentów uczelni technicznych w Polsce. Jej nadrzędnym zadaniem jest obrona praw studenta, a także przygotowywanie projektów dla studentów.

Poligon FUT

Wprowadzamy w działalność FUT niedoświadczonych działaczy samorządowych, podnosimy kwalifikacje interpersonalne i kształcimy w zakresie zagadnień szkolnictwa wyższego, Poligon to także integracja młodych osób w samorządzie i podwyższenie ich motywacji oraz wymiana dobrych praktyk w działalności samorządowej. Wydarzenie odbywa się w okresie wakacyjnym.

Konkurs KoKoN

Wspieramy działalność studencką i rozwój naukowy, promujemy aktywność studencką wśród studentów, przemysłu oraz biznesu. Konkurs przeznaczony jest dla najlepszych projektów naukowych z zaangażowaniem szerokiej grupy studentów przy współpracy z przemysłem i biznesem. Pośrednim cele jest zachęcenie do działalności naukowej, a także nagrodzenie pracy kół naukowych za ich wybitną działalność

Konferencje OPEN SPACE

Są to konferencje poświęcone rozwiązywaniu problemów napotykanych przez Samorządy Studenckie.  Działalność ta motywuje poszczególne samorządy do pracy, daje im do tego narzędzia oraz rozwiązania, które mogą wprowadzać na własnych uczelniach oraz zapewnia pomoc w problemach z jakimi borykają się na co dzień jak i w sytuacjach nagłych i wyjątkowych.

AKTUALNOŚCI

Forum Uczelni Technicznych to 365 dni aktywności w roku! Sprawdź co u nas!

Prezydium FUT

Struktura FUT oraz sposób jego działania, m.in. roczna kadencyjność prezydium, dynamiczne zmiany osobowe stowarzyszonych członków, czy częstotliwość spotkań wymuszają budowę organizacji uczącej się, której świadomość oraz stan wiedzy i siły nie opiera się jedynie na dominujących osobowościach i zarządzaniu, ale wynika z kultury organizacji i zachodzących w niej procesów, umożliwiających stały i stabilny rozwój w długoletniej perspektywie.
Iwona Gadomska

Iwona Gadomska

Przewodnicząca FUT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Krzysztof Pszczółka

Krzysztof Pszczółka

Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości Politechnika Krakowska

Karolina Wyka

Karolina Wyka

Sekretarz FUT

Politechnika Łódzka

Jakub Brzoska

Jakub Brzoska

Członek Prezydium ds. Finansowych Politechnika Gdańska

Magda Wlazło

Magda Wlazło

Członek Prezydium ds. Projektów i Organizacji

Politechnika Lubelska
Mikołaj Wolan

Mikołaj Wolan

Członek Prezydium ds. Współpracy z

Partnerami Zewnętrznymi

(do kwietnia 2019)

Politechnika Rzeszowska

Karolina Wróbel

Karolina Wróbel

Członek Prezydium ds. Promocji

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Komisja Rewizyjna

Kacper Pietrzyk

Kacper Pietrzyk

Przewodniczący KR

Politechnika Wrocławska

Aleksandra Górkiewicz

Aleksandra Górkiewicz

Politechnika Krakowska

Mateusz Rogacki

Mateusz Rogacki

Politechnika Świętokrzyska

Współpraca

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut PSRP i posiadają osobowość prawną nadaną przez art. 203a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Organami PSRP są: Zjazd Delegatów, Rada Studentów, Przewodniczący, Rada Wykonawcza, Komisja Rewizyjna, Rzecznik Praw Studenta. PSRP tworzą przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich. PSRP na podstawie art. 203 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentuje ogół studentów w Polsce.

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum działa na podstawie Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższymi Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Forum Uniwersytetów Polskich

Odezwij się do nas

Znajdziesz nas na każdej uczelni!
al. Politechniki 3a
90-924 Łódź
prezydium@fut.edu.pl

Napisz do nas: