WYNIKI

OPISY KATEGORII 2020

NAJLEPSZY PROJEKT KULTURALNY

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, którego projekt charakteryzuje się oryginalnością oraz niskim stosunkiem budżetu projektu do liczby odbiorców.

NAJLEPSZY KALENDARZ AKADEMICKI

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, którego wydany kalendarz akademicki zawiera dodatkowe i przydatne elementy, ułatwiające funkcjonowanie w życiu studenckim. Oceniana jest również estetyka wykonanego projektu.

NAJLEPSZA KAMPANIA INFORMACYJNA

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który stworzył najlepszą kampanię informacyjną dotycząca kwestii związanych z działaniem uczelni w trakcie pandemii.

NAJLEPSZA AKCJA CHARYTATYWNA

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który zorganizował najlepszą akcję związaną z obecnie panującą pandemią lub akcję charytatywną, która miała miejsce w semestrze zimowym.

ANIMOWANIE CZASU – ONLINE

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który zorganizował najciekawsze wydarzenia online umilające czas studentom w trakcie pandemii.

SAMORZĄD STUDENCKI WSPARCIEM

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który wspierał studentów w trakcie pandemii oraz podejmował innowacyjne działania, aby studentom łatwiej było przetrwać ten trudny okres.

AUTORYTET FUT

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba ciesząca się uznaniem środowiska Forum Uczelni Technicznych.

PRZYJACIEL FUT

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba lub instytucja, która wykazuje się wybitnym zaangażowaniem, przychylnością oraz wsparciem na rzecz środowiska Forum Uczelni Technicznych.

WAŻNE DOKUMENTY