OPISY KATEGORII 2021

NAJLEPSZY PROJEKT DYDAKTYCZNY

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, który swoim projektem wspiera dydaktykę w sposób innowacyjny, skuteczny oraz z szerokim zasięgiem docelowym.

NAJLEPSZY PROJEKT KULTURALNY

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, którego projekt charakteryzuje się oryginalnością oraz niskim stosunkiem budżetu projektu do liczby odbiorców. Projekty w tej kategorii dotyczą wszystkich projektów kulturalnych z wyłączeniem Juwenaliów oraz wydarzeń towarzyszącym Juwenaliom.

NAJLEPSZY KALENDARZ AKADEMICKI

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, którego wydany kalendarz akademicki zawiera dodatkowe i przydatne elementy, ułatwiające funkcjonowanie w życiu studenckim. Oceniana jest również estetyka wykonanego projektu.

NAJLEPSZA AKCJA CHARYTATYWNA

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który zorganizował najlepszą akcję charytatywną.

ANIMOWANIE CZASU ONLINE

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który zorganizował najciekawsze wydarzenia online umilające czas studentom w trakcie nauczania zdalnego.

SAMORZĄD STUDENCKI WSPARCIEM

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który podjął się najlepszej akcji pozwalającej na pokonywanie barier i zwiększanie dostępności studiów dla wszystkich potrzebujących tego studentów.

SAMORZĄD STUDENCKI JAKO MOTYWATOR

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, który prowadzi szerokie działania w zakresie motywowania samorządowców, wspiera ich w bieżącej działalności oraz rozwija ich umiejętności.

AUTORYTET FUT

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba ciesząca się uznaniem środowiska Forum Uczelni Technicznych.

PRZYJACIEL FUT

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba lub instytucja, która wykazuje się wybitnym zaangażowaniem, przychylnością oraz wsparciem na rzecz środowiska Forum Uczelni Technicznych.

WAŻNE DOKUMENTY