WYNIKI

OPISY KATEGORII 2022

NAJLEPSZY PROJEKT DYDAKTYCZNY

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, który swoim projektem wspiera dydaktykę w sposób innowacyjny, skuteczny oraz z szerokim zasięgiem docelowym.

NAJLEPSZY PROJEKT KULTURALNY

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, którego projekt charakteryzuje się oryginalnością oraz niskim stosunkiem budżetu projektu do liczby odbiorców. Projekty w tej kategorii dotyczą wszystkich projektów kulturalnych z wyłączeniem Juwenaliów oraz wydarzeń towarzyszącym Juwenaliom.

NAJLEPSZY PROJEKT PROMOCYJNY

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, którego akcja promocyjna ułatwiająca funkcjonowanie w życiu studenckim, jest kampanią promującą zdrowie, wspierającą pokonywanie barier lub reklamuje rekrutację do samorządu studenckiego, organizowane wydarzenie.

ANIMOWANIE ŻYCIA STUDENTÓW

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który zorganizował najciekawsze wydarzenia umilające czas studentom oraz kandydatom na studia w trakcie ich czasu wolnego.

SAMORZĄD STUDENCKI WSPARCIEM (akcja wewnętrzna)

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który podjął się najlepszej akcji pozwalającej na pokonywanie barier i zwiększanie dostępności studiów dla wszystkich potrzebujących tego studentów.

NAJLEPSZA INICJATYWA SPOŁECZNA (akcja zewnętrzna)

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który zorganizował najlepszą akcję
wspierającą działalność charytatywną.

NAJLEPSZY PROJEKT BEZKOSZTOWY

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje samorząd studencki, który podjął się najciekawszej akcji o całościowych kosztach organizacyjnych nieprzekraczających 500 złotych, nie wliczając pozyskanego barteru.

NAJLEPSZY PROJEKT SPORTOWY

Nagrodę w kategorii otrzymuje samorząd studencki, który był organizatorem bądź współorganizatorem projektu sportowego lub e-sportowego i w kreatywny sposób promował zdrowy tryb życia wśród studentów.

SAMORZĄD STUDENCKI JAKO MOTYWATOR

Nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki, który prowadzi szerokie działania w zakresie motywowania samorządowców, wspiera ich w bieżącej działalności oraz rozwija ich umiejętności.

AUTORYTET FUT

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba ciesząca się uznaniem środowiska Forum Uczelni Technicznych.

PRZYJACIEL FUT

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba lub instytucja, która wykazuje się wybitnym zaangażowaniem, przychylnością oraz wsparciem na rzecz środowiska Forum Uczelni Technicznych.

POZNAJ TEGOROCZNE ZGŁOSZONE PROJEKTY

WAŻNE DOKUMENTY

Skip to content