Kontakt – Forum Uczelni Technicznych
Forum Uczelni Technicznych

Dane kontaktowe

Prezydium Forum Uczelni Technicznych

prezydium@fut.edu.pl

Iwona Gadomska

Przewodniczący FUT

E-mail: iwona.gadomska@fut.edu.pl

KAROLINA WYKA

Sekretarz FUT

E-mail: karolina.wyka@fut.edu.pl

Krzysztof Pszczółka

 Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakośc

E-mail: krzysztof.pszczolka@fut.edu.pl

Magda Wlazło

Członek Prezydium ds. Projektów i Organizacji

E-mail: magda.wlazlo@fut.edu.pl

Mikołaj Wolan

Członek Prezydium ds. Współpracy z Partnerami

E-mail: mikolaj.wolan@fut.edu.pl

Karolina Wróbel

Członek Prezydium ds. Promocji

E-mail: karolina.wrobel@fut.edu.pl

Jakub Brzoska

Członek Prezydium ds. Finansowych

E-mail: jakub.brzoska@fut.edu.pl

Komisja Rewizyjna Forum Uczelni Technicznych

komisja.rewizyjna@fut.edu.pl

Kacper Pietrzyk

Przewodniczący KR FUT

E-mail: kacper.pietrzyk@fut.edu.pl

Aleksandra Górkiewicz

Członek KR FUT

E-mail: aleksandra.gorkiewicz@fut.edu.pl

Mateusz Rogacki

Członek KR FUT

E-mail: mateusz.rogacki@fut.edu.pl

Korespondencja

Forum Uczelni Technicznych
al. Politechniki 3a
90-924 Łódź

Kontakt do samorządów zrzeszonych i stowarzyszonych

Akademia Morska w Szczecinie

http://samorzad.am.szczecin.pl/

samorzad@am.szczecin.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

http://www.samorzad.ath.bielsko.pl/

samorzad.ath@gmail.com

Politechnika Białostocka

http://sspb.pl/

kontakt@sspb.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

http://www.samorzad.agh.edu.pl/

urss@agh.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

http://samorzad.amw.gdynia.pl/

samorzad@amw.gdynia.pl

Akademia Morska w Gdyni

http://psam.am.gdynia.pl/

samorzad@am.gdynia.pl

Politechnika Częstochowska

http://www.samorzad.pcz.pl/

samorzadpcz@gmail.com

Politechnika Gdańska

http://www.sspg.pl

kontakt@sspg.pl

Politechnika Koszalińska

http://pspk.tu.koszalin.pl/

samorzad@tu.koszalin.pl

Politechnika Krakowska

http://www.samorzad.pk.edu.pl/

biuro@samorzad.pk.edu.pl

Politechnika Lubelska

http://www.pollub.pl/

samorzad@pollub.edu.pl

Politechnika Łódzka

http://samorzad.p.lodz.pl/

samorzad@samorzad.p.lodz.pl

Politechnika Opolska

http://samorzad.po.opole.pl/

samorzad@po.opole.pl

Politechnika Poznańska

http://samorzad.put.poznan.pl/

samorzad.studencki@put.poznan.pl

Politechnika Rzeszowska

http://www.ssprz.pl/

samorzad@prz.edu.pl

Politechnika Śląska

http://www.samorzad.polsl.pl/

biuro.uzss@gmail.com

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

http://www.urss.tu.kielce.pl/

urss@tu.kielce.pl

Politechnika Warszawska

http://www.sspw.pl

 biuro@samorzad.pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska

http://samorzad.pwr.edu.pl/

samorzad@pwr.wroc.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

https://www.sgsp.edu.pl/samorzad

sgsp.sam@gmail.com

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu

http://www.uniwersytetradom.pl/

samorzad@pr.radom.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

http://www.utp.edu.pl/

samorzad@utp.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

http://russ.uwm.edu.pl/

Uniwersytet Zielonogórski

http://www.samorzad.uz.zgora.pl/

ps@org.uz.zgora.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

http://www.wat.edu.pl/

samorzad@studentwat.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

http://www.samorzad.zut.edu.pl/

samorzad@zut.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

http://samorzad.sggw.pl/

samorzad@sggw.pl