FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

DANE KONTAKTOWE

PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

prezydium@fut.edu.pl 

PAULA LEŚNIEWSKA

Przewodnicząca FUT

E-mail: paula.lesniewska@fut.edu.pl 

ADRIAN KORZENIOWSKI

Członek Prezydium

E-mail: adrian.korzeniowski@fut.edu.pl

KAROLINA MATUSZEWSKA

Sekretarz FUT

E-mail: karolina.matuszewska@fut.edu.pl 

MARIA ZIENKIEWICZ

Członek Prezydium

E-mail: maria.zienkiewicz@fut.edu.pl 

ALEKSANDRA ZMUDA TRZEBIATOWSKA

Członek Prezydium

E-mail: aleksandra.zmuda.trzebiatowska@fut.edu.pl 


ALICJA ZIELONKA

Członek Prezydium

E-mail: alicja.zielonka@fut.edu.pl 

JAKUB KUSIŃSKI

Członek Prezydium

E-mail: jakub.kusinski@fut.edu.pl 

KOMISJA REWIZYJNA FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

komisja.rewizyjna@fut.edu.pl  

JOANNA NIESIOBĘDZKA

Członek KR FUT

E-mail: joanna.niesiobedzka@fut.edu.pl 

MARCIN MUSKAŁA

Przewodniczący KR FUT

E-mail: marcin.muskala@fut.edu.pl 

BARTOSZ ORŁOWSKI

Członek KR FUT

E-mail: bartosz.orlowski@fut.edu.pl 

KORESPONDENCJA

Forum Uczelni Technicznych
ul. Siedlicka 4
80-222 Gdańsk

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

http://www.samorzad.agh.edu.pl/

biuro@samorzad.agh.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

http://samorzad.amw.gdynia.pl/

samorzad@amw.gdynia.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

http://www.samorzad.ath.bielsko.pl/

samorzad.ath@gmail.com

Politechnika Białostocka

https://pb.edu.pl/sspb/

kontakt@sspb.pl 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

http://www.urss.tu.kielce.pl/

urss@tu.kielce.pl 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=669

samorzad@sgsp.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

https://ps.ue.katowice.pl/

ps@ue.katowice.pl

Uniwersytet  Morska w Gdyni

http://psam.am.gdynia.pl/

samorzad@am.gdynia.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu

http://www.uniwersytetradom.pl/

samorzad@pr.radom.pl 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

http://www.utp.edu.pl/

urss.utp@gmail.com

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

http://russ.uwm.edu.pl/

Logo Parlamentu Samorządu Studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

http://www.samorzad.zut.edu.pl/

samorzad@zut.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

http://samorzad.sggw.pl/

samorzad@sggw.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

http://www.samorzad.up.wroc.pl/

samorzad@upwr.