ZJAZDY FUT 2024

II Zjazd Forum Uczelni Technicznych kadencji 2024 04-07.04.2024 r.

Politechnika Łódzka 

Organizator: Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej

 

Samorząd Studencki PŁ, na swojej Alma Mater przygotował dla uczestników warsztaty z tworzenia perfum, nauka tańca oraz przejazd po Łodzi zabytkowym pociągiem. 

 

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szkoleniach:

 • kompetencje miękkie lidera
 • wyzwania europejskiego szkolnictwa wyższego
 • marka osobista w LinkedIn i komunikowanie działań studenckich 

 

W trakcie szkoleń dla uczestników, delegaci zrzeszonych samorządów studenckich mieli obrady Rady Starszych, na których zostały omówione kwestie w sprawie zmiany statutu FUT oraz ordynacji wyborczej oraz przedstawiono zmiany w regulaminie Gali Środowiska Studenckiego FUT oraz Konkursie Kół Naukowych.

 

Podczas Sesji Roboczej omówiono bieżące działania Prezydium FUT oraz plany na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. temat: 

 • Konferencja Kół Naukowych “NAOKOŁO”
 • uchwały dot. zabrania i przywrócenia głosu niektórym samorządom zrzeszonym w FUT
 • POLIgon 2024

 

I Zjazd Forum Uczelni Technicznych kadencji 2024 29.02-03.03.2024 r.

Politechnika Poznańska 

Organizator: Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej

 

Samorząd przygotował dla uczestników w ramach atrakcji szkolenie z tworzenia grafik komputerowych, odwiedziny Rogalowego Muzeum oraz gra miejska po starówce Poznania. 

 

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach: 

 • Kompetencje w skutecznej relacji z innymi i w relacji ze sobą
 • Pomoc socjalna i rola samorządów studenckich w procesie stypendialnym 
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym

 

W trakcie Rady Starszych, delegaci na początku mieli szkolenie dotyczące wyborów rektorskich. Następnie, na obradach omówiono tematy dotyczące wypłat dla przewodniczących za pracę w Radzie Uczelni, WiFi w akademikach, finansowanie wydruków wieloformatowych,  finansowanie organizacji studenckich oraz umiędzynarodowienie w samorządach studenckich. 

 

Podczas Sesji Roboczej, Prezydium FUT omówiło bieżące prace. Poruszono m.in. temat:

 • Oferta Szkoleniowa FUT
 •  Inżynier Lider Zespołu
 • Głosowanie ws. egzekwowania nieobecności na elementach Zjazdów FUT

 

KONFERENCJE FUT 2024

Konferencja tematyczna dotycząca wyborów rektorskich 26-28.02.2024 r.


Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Politechniki Bydgoskiej

Rok 2024, jest to rok wyborów rektorskich na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce. Studenci, podczas weekendu mieli okazję przygotować się do tak ważnego wydarzenia na swoich Alma Mater. 

 

Podczas szkoleń uczestnicy mieli okazję omówić:

 • kluczowe aspekty procesu wyborczego, 
 • podstaw prawnych,
 • tworzenia postulatów
 • prowadzenia negocjacji

 

Są to niezbędne zagadnienia podczas przygotowywania się do wyborów głowy uczelni.

Całość wydarzenia, odbywała się na malowniczym kampusie Politechniki Bydgoskiej.

ZJAZDY FUT 2023

I Zjazd Forum Uczelni Technicznych 2-5.03.2023r.

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Organizator: Samorząd Studencki Akademii Techniczno-Humanistycznej

 

Podczas integracji uczestnicy brali udział w warsztatach filcowania, w wycieczce do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, zwiedzili Science Point 2.0 oraz poznali historią browarnictwa w Muzeum Browaru w Żywcu.

 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach:
-Konflikty – jak je pojmować, aby utrzymać dobre relacje i utrzymywać więź.
-Kompetencje samorządu studenckiego i udział studentów w gremiach uczelnianych.

-Rekrutacja do samorządu.

W trakcie Rady Starszych omówiono harmonogram oraz tematykę konferencji tematycznych/obszarowych na rok 2023, kategorię podczas Gali Środowiska Studenckiego FUT oraz KoKoNu. Został również przeprowadzony metaplan podczas, którego delegaci wraz z prezydium FUT mogli omówić działania na przyszłą kadencję.

Podczas Sesji Roboczej omówiono bieżące działania Prezydium FUT oraz plany na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. temat: 

– obozu szkoleniowego POLIgon 2023,

– konferencji dot. opiniowania programów studiów oraz spraw socjalnych,

– projektu Inżynier Lider Zespołu.II Zjazd Forum Uczelni Technicznych 20-23.04.2023r.

 

Politechnika Koszalińska
Organizator: Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej

 

Podczas integracji uczestnicy brali udział w grze terenowej, wycieczce nad morze oraz Open Space podczas, którego poznali tajniki zakładania organizacji studenckiej na przykładzie Klubu Herbaty Politechniki Warszawskiej. 

 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach:
-Ocena nauczyciela akademickiego przez studentów.
-Liderki i liderzy samorządowi w trudnych czasach. Skazani na sukces?

-Jak zorganizować Obóz Studencki i nie zwariować?

W trakcie Rady Starszych omówiono podsumowanie metaplanów z poprzedniego zjazdu,
transparentność działań oraz decyzji samorządów studenckich w sytuacjach newralgicznych i  o podwyższonym ryzyku.

Podczas Sesji Roboczej omówiono bieżące działania Prezydium FUT oraz plany na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. temat: 

– podsumowania Konferencji Tematycznej dot. opiniowania programów studiów oraz spraw socjalnych na Politechnice Gdańskiej ,

– projektu dot. zdrowia psychicznego,

-projektu Rozwiń Swój Samorządu.III Zjazd Forum Uczelni Technicznych 15-18.06.2023r.

 

Politechnika Białostocka
Organizator: Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej

 

Podczas integracji uczestnicy brali udział w grze terenowej, ognisku oraz Open Space podzielonego na trzy sesje, na których uczestnicy będą mieli możliwość pracy nad umiejętnościami miękkimi, wiedzą z zakresu działalności w samorządzie oraz przyszłościowym podejściem do aktualnej pracy w samorządzie. Nowością było szkolenie przeznaczone dla delegatów, pt. “Analiza potencjału i talentów w zespole”.

 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach:
-Jakość Kształcenia.
-Komunikacja interpersonalna. 

-Współpraca.

W trakcie Rady Starszych skupiono się przede wszystkim na temacie spadku zainteresowania studiami II stopnia na uczelniach technicznych. Przeprowadzono pracę w grupach, gdzie uczestnicy mieli określić, kto zostaje na studiach II stopnia oraz jakie są najczęstsze problemy oraz propozycje rozwiązań.

Podczas Sesji Roboczej omówiono bieżące działania Prezydium FUT oraz plany na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. temat: 

– podsumowanie Zjazdu w Bielsku-Białej, Zjazdu w Koszalinie i Konferencji Kół Naukowych ,

– głosowania w sprawie aktualizacji Statutu FUT,

– obozu szkoleniowego Poligon 2023.
IV Zjazd Forum Uczelni Technicznych 12-15.10.2023r.

 

Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Organizator: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej

Podczas integracji uczestnicy brali udział w puppy yoga, grze terenowej oraz wyjściu do Klubu Stodoła. W piątek uczestnicy wzięli udział w open space o samorządzie, a delegaci wzięli udział w szkoleniu, gdzie poznali tajniki radzenia sobie ze stresem.

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach:
Kształtowanie wizerunku organizacji wśród podmiotów zewnętrznych.
Pomoc Socjalna na Uczelniach Wyższych.

Szkolnictwo Wyższe w ujęciu międzynarodowym.


W trakcie Rady Starszych skupiono się przede wszystkim na temacie dyskryminacji na uczelniach wyższych. Delegaci wspólnie zidentyfikowali problemy oraz przygotowali propozycje rozwiązań. Następnie Komisja Rewizyjna poprowadziła dyskusję w sprawie zmian w  Statucie.

Podczas Sesji Roboczej omówiono bieżące działania Prezydium FUT oraz plany na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. temat: 

– podsumowanie poprzednich konferencji, 

– Gali Środowiska Studenckiego FUT,

– podsumowania obozu szkoleniowego Poligon 2023.

 

Podczas zjazdu odbyła się Gala Środowiska Studenckiego FUT, gdzie wybraliśmy zwycięzców w kategoriach takich, jak: Najlepszy Projekt Dydaktyczny, Najlepszy Projekt Kulturalny, Najlepsza Akcja Promocyjna, Animowanie Życia Studentów, Samorząd Studencki Wsparciem i wiele innych. Odbył się również finał Konkursu Kół Naukowych KoKoN. Wydarzenie to skierowane jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce i firmami zewnętrznymi.V Zjazd Forum Uczelni Technicznych 30.11-3.12.2023r.

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH

Podczas integracji uczestnicy mieli okazję zwiedzić browar górniczo-hutniczy, wziąć udział w aktywnościach studenckich oraz w wydarzeniu związanym z Dniem Górnika, czyli Karczmie Studenckiej.

 

Podczas Sesji Sprawozdawczej, sprawozdało się Prezydium oraz Komisja Rewizyjna kadencji 2022 i odbyły się głosowania nad udzieleniem absolutorium.

 

Podczas Sesji Wyborczej, został wybrany Przewodniczący wraz z Prezydium oraz Komisja Rewizyjna FUT na kadencję 2023 w składzie:
Szymon Łakomy – Przewodniczący
Anna Suchecka – Sekretarz

Julia Grzegorzewska – Członkini Prezydium
Julia Gwóźdź – Członkini Prezydium
Julia Szymańska – Członkini Prezydium
Krzysztof Kusak – Członek Prezydium
Rafał Pyżalski – Członek Prezydium

 

Pracę Prezydium będzie nadzorowała Komisja Rewizyjna w składzie:

Jakub Dekowski
Dorota Nagórska 

Arleta Tryka 


Delegaci wybrali również gospodarza przyszłego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego, Politechnikę Gdańską. 


 KONFERENCJE FUT 2023

Konferencja tematyczna dotycząca opiniowania programów studiów oraz pomocy socjalnej 24-26.03.2023r.

 

Politechnika Gdańska
Organizator: Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

 

Konferencja rozpoczęła się od wykładu otwierającego o roli Samorządu Studenckiego we wspólnocie uczelni oraz o narzędziach wpływu Samorządu na przemiany uczelni, m.in. poprzez obecność w organach uczelni.

Podczas szkoleń uczestnicy poznali podstawy prawne opiniowania programów studiów. Omówione zostały najważniejsze kryteria brane pod uwagę przy wystawieniu oceny. Wszystko opierało się na dyskusji na temat specyfiki kierunków w oparciu o potrzeby samorządów studenckich.

Na drugiej ścieżce uczestnicy dowiedzieli się, że jako studenci mogą korzystać z wielu form wsparcia systemu pomocy materialnej w obszarze polskiego szkolnictwa wyższego. Poznali zasady przyznawania stypendiów socjalnych, rektora, stypendiów dla osób niepełnosprawnych czy zapomóg. Podczas szkolenia poznali również regulamin świadczeń oraz wymienili się doświadczeniami, jak to wygląda na różnych uczelniach technicznych.

Konferencja Kół Naukowych 2-4.06.2023r.

 

Politechnika Krakowska im. im. Tadeusza Kościuszki
Organizator: Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej

Rozwój naukowy jest jednym z podstawowych filarów działalności uczelni wyższej. Nieustanne pogłębianie wiedzy, poszerzanie horyzontów poprzez działalność naukową jest istotnym elementem w procesie kształcenia każdego studenta. Konferencja Kół Naukowych realizowana była we współpracy z innowacyjną na skalę Polski jednostką Politechniki Krakowskiej – FutureLab, która wspiera szeroko pojęty rozwój naukowy studentów.

 

Uczestnicy reprezentujący Koła Naukowe z całej Polski, w ramach konferencji wzięli udział w szkoleniach:

-know how rozmów z firmami,
-znajdź wspólny język z biznesem,
-pracuj na swoją markę,
-patent na sukces.

Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w uczelnianym wydarzeniu „Naukowa Sesja Mistrzów” – gdzie najwybitniejsze koła naukowe na PK przedstawiły swoje projekty.

czelniach technicznych.

Konferencja tematyczna FUT 21-23.07.2023r.

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Organizator: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM 

 

Uczestnicy w ramach konferencji byli podzieleni na dwie ścieżki szkoleniowe:

– organizacja projektów,
-współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Szkolenie z organizacji projektów dostarczyło uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego planowania, realizacji i ewaluacji projektów. Drugie szkolenie skupiało się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania relacjami i współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 

Całość wydarzenia odbywała się na kampusie akademickim w Kortowie. Podczas integracji mieliśmy okazję bawić się nad jeziorem kortowskim. 

 

Konferencja tematyczna FUT 22-24.09.2023r.

Politechnika Śląska
Organizator: Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej

 

Organizacja imprez masowych jest jednym z podstawowych i zarazem najodpowiedzialniejszych wyzwań  stojących przed organami samorządowymi uczelni wyższych. Na każdej uczelni można się spotkać z swojego rodzaju juwenaliami czy innymi wydarzeniami kulturalnymi lub też sportowymi, które prawo naszego państwa identyfikuje jako imprezy masowe.

Uczestnicy w ramach konferencji wzięli udział w szkoleniach:

 • współpraca i zabezpieczenie medyczne podcza imprez masowych,
 • organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych,
 • współpraca i zabezpieczenie porządkowe podczas Imprez Masowych,
 • organizacja i logistyka imprez masowych.

 

Konferencja tematyczna FUT 26-29.10.2023r.

Politechnika Lubelska
Organizator: Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej

 

Samorządy studenckie pełnią istotną rolę w reprezentowaniu studentów i wpływaniu na jakość kształcenia na uczelniach wyższych. Zaawansowane szkolenia pozwolą członkom samorządów zdobyć niezbędne umiejętności do rozwijania swoich umiejętności.

Uczestnicy w ramach konferencji wzięli udział w zaawansowanych szkoleniach:

 • blok wprowadzający,
 • szczegółowe kryteria oceny programowej PKA,
 • panel dyskusyjny dotyczące zagadnień jakości kształcenia
 • problem solver,
 • umiędzynarodowienie.

Konferencja obszarowa FUT 17-19.11.2023r.

Politechnika Wrocławska
Organizator: Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

 

Uczestnicy w ramach konferencji byli podzieleni na dwie ścieżki szkoleniowe:

– dydaktyka,

– promocja.

 

Uczestnicy pierwszej ścieżki poznali najważniejsze pojęcia związane z jakością kształcenia. Następnie zostały omówione najważniejsze prawa i obowiązki studentów, żeby uczestnicy mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanym dla nich case study. Na trzecim panelu zostało wyjaśnione znaczenia oceny nauczycieli w procesie doskonalenia kształcenia na uczelni oraz wpływu na jakość nauczania, oraz przedstawienie różnych narzędzi oceny, dostępnych na wielu uczelniach, oraz jakie informacje można z nich uzyskać.

Uczestnicy ścieżki Promocja poznali, że tajniki korzystania z social mediów nie obejdzie się bez ryzyka. Nawet niewielki błąd w mediach społecznościowych może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak uszkodzenie reputacji osobistej lub zawodowej. Następnie odbyło się szkolenie „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” skupiające się na nabyciu teoretycznej wiedzy dotyczącej rozwijania umiejętności osobistego komunikowania się i prezentacji w sposób przekonujący, efektywny i pewny siebie. Poruszono tematykę z zakresu mowy ciała, komunikacji werbalnej, kultury żywego słowa oraz emisji głosu.

 

Ostatni panel został poświęcony tematyce promocji ankietyzacji oraz postaw projakościowych. Omówiono, dlaczego postawy projakościowe są kluczowe w każdej dziedzinie oraz kwestie zarządzania jakością oraz ciągłego doskonalenia i tworzenia kultury organizacyjnej sprzyjającej jakości. Był on wspólny dla obu ścieżek. 

ZJAZDY FUT 2022

I Zjazd Forum Uczelni Technicznych 24-26.02.2022r.


Politechnika Śląska
Organizator: Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej

 

Podczas integracji uczestnicy brali udział w grze miejskiej po centrum Gliwic, zwiedzili Muzeum Śląskie oraz mogli zaznać aktywności fizycznej na trampolinach w Jump World.

 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach:
-Organizacja wydarzeń (Artur Maik)
-Prawa studenta (Damian Rychlik)

-Rekrutacja do samorządu (Paula Socha)

W trakcie Rady Starszych został również przeprowadzony metaplan podczas, którego delegaci wraz z prezydium FUT mogli omówić działania na przyszłą kadencję. Poruszone zostały także tematy kół naukowych, działań samorządów studenckich w obliczu wojny w Ukrainie, promocji FUT w social mediach oraz obozu szkoleniowego POLIgon.

Podczas Sesji Roboczej omówiono bieżące działania Prezydium FUT oraz plany na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. temat: 

– obozu szkoleniowego POLIgon 2022,

– konferencji dot. organizacji imprez masowych,

– projektu Inżynier Lider Zespołu,

– projektu sportowego.

II Zjazd Forum Uczelni Technicznych 31.03-3.04.2022r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Organizator: Rada Uczelniana Samorządu Studentów SGGW oraz Samorząd Studencki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Podczas integracji uczestnicy zwiedzali Szkołę Główną Służby Pożarniczej, wzięli udział w szkoleniu dot. wystąpień publicznych oraz mogli przeżyć namiastkę prawdziwego strażackiego poligonu.

 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach:
– Współpraca zewnętrzna (Karolina Krupska)
– Sprawy socjalne

– Promocja

W trakcie Rady Starszych omówiono propozycje zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zadań uczelni kwestii świadczeń socjalnych, projektu Akademii Kopernikańskiej oraz organizacji Juwenaliów w obliczu wojny w Ukrainie.

Podczas Sesji Roboczej omówiono bieżące działania Prezydium FUT oraz plany na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. temat: 

– aktualizacji oferty szkoleniowej,

– proponowanych zmian do Ustawy PNiSW,

– Konferencji Kół Naukowych.

III Zjazd Forum Uczelni Technicznych 9-12.06.2022r.

 

Politechnika Łódzka
Organizator: Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej

 

Podczas integracji uczestnicy mieli okazję zwiedzić najciekawsze miejsca w Łodzi, wzięli udział w spotkaniach w formule open space dot. budowania marki osobistej, wziąć udział w grze terenowej po centrum miasta oraz zrelaksować się w ramach kina plenerowego.

 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach:
– Komunikacja – nastawienie na badanie potrzeb i sztuka argumentacji (Piotr Chimko)
– Moje miejsce w grupie (Paula Socha)

– Merytoryczny samorządowiec – jak dbać o sprawy studenckie i jakość kształcenia na uczelni? (Paula Leśniewska)

W trakcie Rady Starszych omówiono kalendarz promocji FUT, terminy konferencji tematycznych i obszarowych, kategorii na Galę Środowiska Studenckiego, budżetów samorządów studenckich, temat stypendiów oraz działalności samorządów w okresie wakacyjnym.

Podczas Sesji Roboczej omówiono bieżące działania Prezydium FUT oraz plany na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. temat: 

– podsumowanie Konferencji Kół Naukowych,

– strony internetowej FUT,

– strategii FUT.


IV Zjazd Forum Uczelni Technicznych 20-23.10.2022r.

 

Politechnika Wrocławska oraz Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Organizator: Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej oraz Rada Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych

Podczas integracji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w grze terenowej po Wrocławiu oraz zwiedzić Akademię Wojsk Lądowych.

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach:
– Zarządzanie zmianą (Magdalena Jasianek i Kamil Hrebeniuk – Sekcja Szkoleniowa Samorządu Studenckiego PWr 4S)
– Ankietyzacja wielce ważna jest – co, jak i dlaczego (nie) ankietyzować (Adrian Korzeniowski)

– Organizacja wydarzeń studenckich na przykładzie Europejskich Igrzysk Akademickich (Paula Leśniewska)

W trakcie Rady Starszych omówiono projekt Rozwiń Swój Samorząd, organizatorów zjazdów FUT w 2023 roku, wzrost kosztów energii, spotkania z doradcą Prezydenta RP Łukaszem Rzepeckim oraz roli Rady Uczelni we wspieraniu samorządów studenckich.

Podczas Sesji Roboczej omówiono bieżące działania Prezydium FUT oraz plany na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. temat: 

– wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej,

– podsumowania obozu szkoleniowego POLIgon,

– konferencji tematycznych.Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Uczelni Technicznych 8-11.12.2022r.

 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Organizator: Parlament Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej

Podczas integracji uczestnicy mieli okazję zwiedzić Rzeszów, schron przeciwatomowy “Marysieńka” oraz  wziąć udział w wybranych atrakcja na terenie miasta.

 

Podczas Sesji Sprawozdawczej, sprawozdało się Prezydium oraz Komisja Rewizyjna kadencji 2022 i odbyły się głosowania nad udzieleniem absolutorium.

 

Podczas Sesji Wyborczej, został wybrany Przewodniczący wraz z Prezydium oraz Komisja Rewizyjna FUT na kadencję 2023.Skip to content