Ogólnopolski konkurs KoKoN skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce i firmami zewnętrznymi. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu KoKoN jest Forum Uczelni Technicznych.

KOKON 2023

KATEGORIE

PROJEKT INŻYNIERSKI

Dotyczy projektów, w których połączone ze sobą elementy, mechanizmy i systemy tworzą
spójne i sprawne konstrukcyjnie urządzenie, budowle, maszyny czy pojazdy.

 

BADANIA NAUKOWE

Zakres obejmuje projekty badawcze w obszarach: technologie materiałowe, chemia,
biotechnologia, fizyka, matematyka, technologie kosmiczne i satelitarne.

EDUKACJA

Dotyczy kół naukowych, które w swoich działaniach podejmują się rozpowszechniania
wiedzy z zakresu danej dziedziny, celem zwiększania świadomości lub popularyzacji nauki.

 

DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Zakres obejmuje projekty, których realizacja jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego
świata oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

 

CYFRYZACJA

Obejmuje projekty informatyczne w zakresie informatyki i cyfryzacji.

 

INNOWACJA I NOWE TECHNOLOGIE W EKOLOGII i OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotyczy projektów, które rozwiązały problem lub realizowały rozwiązania innowacyjne w
obszarze nauk technicznych w aspektach ekologii i ochrony środowiska, z uwzględnieniem
zagadnień czystej energii i powietrza. Kategoria obejmuje również zaawansowane
rozwiązania w technologii.

 

FUT FAVOURITE

Internauci wybierają trzy najciekawsze w ich opinii projekty ze wszystkich zgłoszonych, z
których następnie Kapituła konkursowa wybiera zwycięzcę.

Zwycięzcy

GŁOSOWANIE

WAŻNE DOKUMENTY

ARCHIWUM KOKON 2022

Skip to content