Ogólnopolski konkurs KoKoN skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce i firmami zewnętrznymi. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu KoKoN jest Forum Uczelni Technicznych.

KATEGORIE

PROJEKT INŻYNIERSKI

Dotyczy projektów, w których połączone ze sobą elementy, mechanizmy i systemy tworzą sprawne konstrukcyjnie urządzenie, budowle, maszyny czy pojazdy.

 

BADANIA NAUKOWE

Dotyczy projektów badawczych w obszarze: technologie materiałowe, chemia, biotechnologia, fizyka, matematyka.

EDUKACJA

Dotyczy kół naukowych, które w swoich działaniach podejmują się rozpowszechniania wiedzy z zakresu danej dziedziny, wśród studentów bądź uczniów celem zwiększania świadomości lub popularyzacji nauki

 

 

 

CYFRYZACJA

Obejmuje projekty informatyczne w zakresie informatyki i cyfryzacji.

 

 

INNOWACJA I NOWE TECHNOLOGIE W EKOLOGII

Dotyczy projektów, które rozwiązały problem lub realizowały rozwiązania innowacyjne w obszarze nauk technicznych w aspektach ekologicznych. Kategoria obejmuje również zaawansowane rozwiązania w technologii, a także zastosowanie w praktyce najnowszych zdobyczy nauki w zakresie ekologii.

 

FUT FAVOURITE

Internauci wybierają trzy najlepsze projekty ze wszystkich zgłoszonych, z których następnie Kapituła konkursowa wybiera zwycięzcę.

WAŻNE DOKUMENTY

ZGŁOSZONE PROJEKTY

Prezentacje projektów – kliknij tutaj

 1. aRMoRS – Robotic Medical Rescue Squad – Studenckie Koło Naukowe .NET Politechnika Łódzka
 2. Realizacja układu do przesyłania danych w szerokopasmowym interfejsie radiowym – Studenckie Koło Naukowe „CELL” (Politechnika Gdańska)
 3. Ocena sprawności i aktywności studentów Politechniki Śląskiej w trakcie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – Studenckie Koło Naukowe Biomechatroniki „Biokreatywni” (Politechnika Śląska)
 4. Akcja Reaktywacja – Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskego w Warszawie)
 5. Opracowanie procesu metalizacji form wtryskowych wykonanych z materiałów polimerowych metodą przyrostową (druku 3D) w celu zwiększenia ich sprawności i żywotności – kontynuacja – Head To Head (Politechnika Śląska)
 6. Analiza organizmów endofitycznych występujących w pokrzywie zwyczajnej (Urtica dioica) – Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów FERMENT (Politechnika Łódzka)
 7. Bolid RT11 – Strategiczne Koło Naukowe Politechniki Wrocławskiej PWR Racing Team
 8. Hydros – pojazd prototypowy o napędzie wodorowym – Koło Naukowe Napędów Lotniczych (Politechnika Lubelska)
 9. SILESIAN PHOENIX – Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH (Politechnika Śląska)
 10. Zbadanie wpływu i możliwości zastosowania w spoiwie cementowym popiołu lotnego zawierającego związki amonowe jako antropogenicznego minerału – Studenckie Koło Naukowe Build Green (Politechnika Śląska)
 11. Ogniwa wodorowe jako alternatywne źródło zasilania pojazdu typu AUV – Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik” (Politechnika Wrocławska)
 12. INNOWACYJNE KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA PRECYZYJNEGO NA POTRZEBY KONKURSU DRONIADA 2021 – Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających “High Flyers” (Politechnika Śląska)
 13. Projekt wyposażenia izolatki na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej – Koło Naukowe Bezpieczna Ściana (Politechnika Śląska)
 14. Zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie – energia w każdej postaci – Koło Naukowe Studentów HVAC „Ogrzewanie – Wentylacja – Klimatyzacja” (Politechnika Rzeszowska)
 15. Eagle Two – Lodz Solar Team (Politechnika Łódzka)
 16. Budowa bolidu Eco Arrow 3.1 – Iron Warriors Team (Politechnika Łódzka)
 17. Cykl szkoleń w czasie pandemii – SKN Metody Komputerowe w Mechanice Budowli „Model” (Politechnika Śląska)
 18. Projekt iluminacji strefowej katedry św. Patryka w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone – Koło Naukowe Elektroenergetyk (Politechnika Rzeszowska)
 19. Zbadanie możliwości zastosowania ścieków oczyszczonych jako wody zarobowej do produkcji betonu pod kątem wymywalności z niego jaj pasożytów, a nawet SARS-CoV-2 – Studenckie Koło Naukowe Build Green (Politechnika Śląska)
 20. Synteza nowych środków ochrony roślin będącymi analogami nikotyny – Koło Naukowe Chemików – sekcja Technologii Chemicznej Organicznej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 21. Zol lignosulfonianu sodu do elektroprzędzenia nanowłókien – Sekcja Badań Balistycznych i Palności Koła Naukowego Chemików WIiTCH (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

GŁOSOWANIE