DOKUMENTY OGÓLNE

DOKUMENTY WYBORCZE

Zgłoszenie kandydatury do komisji rewizyjnej (załącznik nr 2 do ordynacji wyborczej)
Wzór karty do głosowania na przewodniczącego (załącznik nr 3 do ordynacji wyborczej)
Wzór karty do głosowania na członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 4 do ordynacji wyborczej)
Zgłoszenie kandydatury do prezydium (załącznik nr 5 do ordynacji wyborczej)
Ordynacja wyborcza Forum Uczelni Technicznych (załącznik nr 2 do uchwały nr U/2021/1 Zjazdu FUT z dn. 23 października 2021 r.)
Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego (załącznik nr 1 do ordynacji wyborczej)

 

KADENCJA 2022

Sesje robocze

I sesja robocza – Politechnika Śląska – 26 lutego 2022 r.

II sesja robocza – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 2 kwietnia 2022 r.

Spotkania obszarowe

Współpraca zewnętrzna

Dydaktyka i jakość kształcenia

Projekty

Media i promocja

 

 

KADENCJA 2021

KADENCJA 2020

KADENCJA 2019

KADENCJA 2018

KADENCJA 2017

KADENCJA 2016