Dokumenty – Forum Uczelni Technicznych

Dokumenty bazowe

Ordynacja Wyborcza Załącznik nr 2 do Statutu, zatwierdzony w roku 2017.

Określa zasady wyboru Władz Statutowych Forum na kolejne kadencje

Statut Zatwierdzony w 2017 roku, wraz z załącznikami.

Najważniejszy dokument określający naszą tożsamość.

Samorządy Zrzeszone Załącznik nr 1 do statutu, zatwierdzony w 2017 roku.

Lista Samorządów Studenckich tworzących Forum Uczelni Technicznych

Księga IW Zatwierdzona w 2016 roku.

Księga Identyfikacji Wizualnej Forum Uczelni Technicznych.

Wniosek o dołączenie Załącznik nr 3 do Statutu, zatwierdzony w 2016 roku.

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ PREZYDIUM FUT W RAMACH KADENCJI 2018

Pobierz archiwum

Protokoły z Sesji Roboczych FUT w ramach kadencji 2018

Pobierz archiwum

Protokoły z Sesji Roboczych FUT w ramach kadencji 2017

Pobierz archiwum

Protokoły z posiedzeń Prezydium FUT w ramach kadencji 2017

Pobierz archiwum

Protokoły z Sesji Roboczych FUT w ramach kadencji 2016

Pobierz archiwum

Protokoły z posiedzeń Prezydium FUT w ramach kadencji 2016

Pobierz archiwum