DOKUMENTY OGÓLNE

Lista samorządów zrzeszonych w Forum Uczelni Technicznych (załącznik nr 1 do uchwały Zjazdu FUT nr Z/U/2024/2 z dnia 22.06.2024 r.)
Statut Forum Uczelni Technicznych (załącznik nr 1 do uchwały Zjazdu FUT nr Z/U/2024/1 z dnia 22.06.2024 r.)
Uchwała w sprawie zmiany statutu Forum Uczelni Technicznych (uchwała Zjazdu FUT nr Z/U/2024/1 z dnia 22.06.2024 r.)
Wniosek o członkostwo w Forum Uczelni Technicznych (Załącznik nr 2 do uchwały Zjazdu FUT nr Z/U/2024/1 z dnia 22.06.2024 r.)

 

DOKUMENTY WYBORCZE

Ordynacja Wyborcza Forum Uczelni Technicznych (załącznik nr 1 do Statutu Forum Uczelni Technicznych z dnia 22.06.2024 r.)
Załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej (Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych)
Załącznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej (Zgłoszenie kandydata na członka Prezydium Forum Uczelni Technicznych)
Załącznik nr 3 do Ordynacji Wyborczej (Zgłoszenie kandydatury na członka Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Technicznych)
Załącznik nr 4 do Ordynacji Wyborczej (Karta do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych)
Załącznik nr 5 do Ordynacji Wyborczej (Karta do głosowania ws. zaopiniowania członków Prezydium Forum Uczelni Technicznych)
Załącznik nr 6 do Ordynacji Wyborczej (Karta do głosowania w wyborach na członków Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Technicznych)

 

KADENCJA 2024

KADENCJA 2023

KADENCJA 2022

KADENCJA 2021

Sesje robocze

IV sesja robocza – Politechnika Poznańska – 23 października 2021 r.

III sesja robocza – Politechnika Białostocka – 20 czerwca 2021 r.

II sesja robocza – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (online) – 24 kwietnia 2021 r.

I sesja robocza – Politechika Lubelska (online) – 27 lutego 2021 r.

KADENCJA 2020

KADENCJA 2019

KADENCJA 2018

KADENCJA 2017

KADENCJA 2016

Skip to content