Dokumenty – Forum Uczelni Technicznych

Dokumenty bazowe

Ordynacja Wyborcza Załącznik nr 2 do Statutu, zatwierdzony w roku 2017.

Określa zasady wyboru Władz Statutowych Forum na kolejne kadencje

Statut Zatwierdzony w 2018 roku, wraz z załącznikami.

Najważniejszy dokument określający naszą tożsamość.

Samorządy Zrzeszone Załącznik nr 1 do statutu, zatwierdzony w 2017 roku.

Lista Samorządów Studenckich tworzących Forum Uczelni Technicznych

Księga IW Zatwierdzona w 2016 roku.

Księga Identyfikacji Wizualnej Forum Uczelni Technicznych.

Wniosek o dołączenie Załącznik nr 4 do Statutu, zatwierdzony w 2016 roku.

Kadencja 2018

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ PREZYDIUM FUT

otwórz

Protokoły z Sesji Roboczych FUT

otwórz

Kadencja 2017

Protokoły z Sesji Roboczych FUT

Pobierz archiwum

Protokoły z posiedzeń Prezydium FUT

Pobierz archiwum

Kadencja 2016

Protokoły z Sesji Roboczych FUT

Pobierz archiwum

Protokoły z posiedzeń Prezydium FUT

Pobierz archiwum