Forum Uczelni Technicznych nie chce biernie przyglądać się zmianom, które odbywają się na naszych oczach. Pragnie aktywnie włączyć się w proces tworzenia przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego. Chcemy mieć możliwość wniesienia naszego wkładu w kreowanie środowiska, w którym przyjdzie działać naszym następcom”