POLIgon 2020

Czytaj więcej…

Konferencja Forum Uczelni Technicznych w formule Open Space Online 25.04.2020

POLIgon 2019 STUDENCKIM PROJEKTEM ROKU w plebiscycie Pro Juvenes 2019!

Przestrzeń do dyskusji i nauki od 2006

Naszym głównym atutem jest silnie zgrane środowisko, którego członkowie wzajemnie się wspierają. Forum jest przestrzenią do dyskusji i wzajemnej nauki, na czym szczególnie nam zależy.
Mamy wiele możliwości do wygłaszania naszych opinii w środowisku akademickim oraz aktywnych i doświadczonych działaczy.

Studenci

Forum to studenci uczelni technicznych z polskich uczelni.

Współpraca

Rozwijamy współpracę z PSRP, MNiSW oraz podmiotami międzynarodowymi.

Misja

Budowa relacji, nauka, zdobywanie doświadczenia i wiedzy!

Wpływ na życie studenckie

Forum Uczelni Technicznych jako doskonała platforma wymiany doświadczeń i wiedzy zakorzeniona w społeczności akademickiej uczelni technicznych poszukuje twórczych i kreatywnych rozwiązań problemów studentów w poszanowaniu prawa i autonomii uczelni. Ważnym aspektem działalności Forum Uczelni Technicznych jest nieustanne wspieranie w sposób rzetelny samorządów studenckich, wspomaganie studentów dla potrzeb dynamicznego rozwoju studenckiego ruchu naukowego w oparciu o organizowane praktyki i staże oraz pomoc w wchodzeniu na rynek pracy. Forum Uczelni Technicznych konsoliduje środowisko uczelni technicznych dbając o wspólne interesy zaznaczając w ten sposób pozycję wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce.

Przedstawiciele Uczelni Technicznych

Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski i zrzesza 28 samorządów studenckich oraz 2 samorządy stowarzyszone uczelni technicznych. Działamy na rzecz studentów, a także samorządów członkowskich wspólnie rozwijając się i wymieniając wiedzą.

Samorządów Zrzeszonych

Samorządy Stowarzyszone

Studentów

Członków Prezydium

Pierwszy zjazd Forum Uczelni Technicznych kadencji 2019 na Politechnice Śląskiej

Forum Uczelni Technicznych

Projekty, które realizujemy

Forum Uczelni Technicznych jest energiczną organizacją studencką przygotowaną do reprezentowania środowiska studentów uczelni technicznych w Polsce. Jej nadrzędnym zadaniem jest obrona praw studenta, a także przygotowywanie projektów dla studentów.

Poligon FUT

Wprowadzamy w działalność FUT niedoświadczonych działaczy samorządowych, podnosimy kwalifikacje interpersonalne i kształcimy w zakresie zagadnień szkolnictwa wyższego, Poligon to także integracja młodych osób w samorządzie i podwyższenie ich motywacji oraz wymiana dobrych praktyk w działalności samorządowej. Wydarzenie odbywa się w okresie wakacyjnym.

Konkurs KoKoN

Wspieramy działalność studencką i rozwój naukowy, promujemy aktywność studencką wśród studentów, przemysłu oraz biznesu. Konkurs przeznaczony jest dla najlepszych projektów naukowych z zaangażowaniem szerokiej grupy studentów przy współpracy z przemysłem i biznesem. Pośrednim cele jest zachęcenie do działalności naukowej, a także nagrodzenie pracy kół naukowych za ich wybitną działalność

Konferencje OPEN SPACE

Są to konferencje poświęcone rozwiązywaniu problemów napotykanych przez Samorządy Studenckie.  Działalność ta motywuje poszczególne samorządy do pracy, daje im do tego narzędzia oraz rozwiązania, które mogą wprowadzać na własnych uczelniach oraz zapewnia pomoc w problemach z jakimi borykają się na co dzień jak i w sytuacjach nagłych i wyjątkowych.

Cybersecurity Challenge

Cybersecurity Challenge PL2020 jest nowatorskim przedsięwzięciem – platformą dedykowaną edukacji i promocji dobrych praktyk. Integruje ona interdyscyplinarne środowiska studenckie, akademickie, instytucje publiczne i branżowe, biznes i liderów opinii. Podczas turnieju, w symulowanym cyberataku o złożonych motywach atakujących, w którym stawką będzie bezpieczeństwo obywateli i państwa, wezmą udział 5-osobowe zespoły z 16-u województw, studenci kierunków: IT, Medycyna, Prawo, Zarządzanie i podchorążowie akademii wojskowych.ngs.

UŁATW TO

UŁATW TO! – poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach technicznych Konferencja skierowana była do samorządów studenckich oraz pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami na uczelniach technicznych. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz stworzenie projektów pozwalających na usprawnienie sprawowania osób z niepełnosprawnościami na kampusach uczelnianych. Organizatorem Konferencji, współfinansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, był Instytut Innowacyjnej Nauki oraz Forum Uczelni Technicznych.

AKTUALNOŚCI

Forum Uczelni Technicznych to 365 dni aktywności w roku! Sprawdź co u nas!

24.10.2019 r.
Gala Środowiska Studenckiego

19.09.2020 r.
Konferencja Forum Uczelni Technicznych w formule Open Space 2020

02-12.08.2020 r.
POLIgon 2020

25.04.2020 r.
Konferencja Forum Uczelni Technicznych w formule Open Space Online 2020

27.02 – 01.02.2020 r.
I zjazd FUT w Opolu

17 – 19.01.2020 r.
Przekazanie władzy FUT 2019&2020

5 – 8.12.2019 r.
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy FUT w Rzeszowie

20-24.11
Konwent Przewodniczących

15-17.11
posiedzenie Prezydium w Warszawie

08-10.11 
konferencja UŁATW TO!

24-27.10 
IV zjazd FUT w Krakowie

24-26-10. 
III posiedzenie KRPUT

11-13.10 
VIII posiedzenie Rady Studentów


27-29.09
Szkolenie Ekspertów PKA

20-22.09
VII posiedzenie Rady Studentów

13-15.09
Open Space

22-25.08 
Konferencja Ekspertów Praw Studenta 


05-11.08 
Akademia PSRP #zaPROJEKTowani

15-21.07 
POLIgon

28-30.06 
VI posiedzenie Rady Studentów

06-09.06 
III zjazd FUT w Częstochowie

21-23.05
II posiedzenie KRPUT

10-12.05 
V posiedzenie Rady Studentów

25-28.04
II zjazd FUT w Łodzi

11-14.04
XXV Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP

29-31.03 Konferencja FUT dotycząca wdrażania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na uczelniach technicznych

22-24.03
III posiedzenie Rady Studentów

28.02-03.03 
I zjazd FUT w Gliwicach

21-23.02
I Posiedzenie KRPUT

16-17.02 
II posiedzenie Rady Studentów

14-16.02 
Szkolenie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

25-27.01 
I posiedzenie Rady Studentów

18-20.01 
przekazanie władzy FUT 2018&2019

Prezydium FUT

Struktura FUT oraz sposób jego działania, m.in. roczna kadencyjność prezydium, dynamiczne zmiany osobowe stowarzyszonych członków, czy częstotliwość spotkań wymuszają budowę organizacji uczącej się, której świadomość oraz stan wiedzy i siły nie opiera się jedynie na dominujących osobowościach i zarządzaniu, ale wynika z kultury organizacji i zachodzących w niej procesów, umożliwiających stały i stabilny rozwój w długoletniej perspektywie.
Paula Leśniewska

Paula Leśniewska

Przewodnicząca FUT

Politechnika Łódzka

Karolina Matuszewska

Karolina Matuszewska

Sekretarz FUT

Politechnika Gdańska

Adrian Korzeniowski

Adrian Korzeniowski

Członek Prezydium

Politechnika Łódzka

Alicja Zielonka

Alicja Zielonka

Członek Prezydium

Politechnika Lubelska

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska

Członek Prezydium

Politechnika Koszalińska

Maria Zienkiewicz

Maria Zienkiewicz

Członek Prezydium

Politechnika Poznańska

Jakub Kusiński

Jakub Kusiński

Członek Prezydium

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komisja Rewizyjna

Marcin Muskała

Marcin Muskała

Przewodniczący

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Joanna Niesiobędzka

Joanna Niesiobędzka

Politechnika Gdańska

Bartosz Orłowski

Bartosz Orłowski

Politechnika Warszawska

Współpraca

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut PSRP i posiadają osobowość prawną nadaną przez art. 203a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Organami PSRP są: Zjazd Delegatów, Rada Studentów, Przewodniczący, Rada Wykonawcza, Komisja Rewizyjna, Rzecznik Praw Studenta. PSRP tworzą przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich. PSRP na podstawie art. 203 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentuje ogół studentów w Polsce.

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum działa na podstawie Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższymi Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Forum Uniwersytetów Polskich

Odezwij się do nas

Znajdziesz nas na każdej uczelni!
ul. Siedlicka 4
80-222 Gdańsk
prezydium@fut.edu.pl

Napisz do nas: