Przestrzeń do dyskusji i nauki od 2006

Naszym głównym atutem jest silnie zgrane środowisko, którego członkowie wzajemnie się wspierają. Forum jest przestrzenią do dyskusji i wzajemnej nauki, na czym szczególnie nam zależy.
Mamy wiele możliwości do wygłaszania naszych opinii w środowisku akademickim oraz aktywnych i doświadczonych działaczy.

Studenci

Forum to studenci uczelni technicznych z polskich uczelni.

Współpraca

Rozwijamy współpracę z PSRP, MEiN oraz podmiotami międzynarodowymi.

Misja

Budowa relacji, nauka, zdobywanie doświadczenia i wiedzy!

Wpływ na życie studenckie

Forum Uczelni Technicznych jako doskonała platforma wymiany doświadczeń i wiedzy zakorzeniona w społeczności akademickiej uczelni technicznych poszukuje twórczych i kreatywnych rozwiązań problemów studentów w poszanowaniu prawa i autonomii uczelni. Ważnym aspektem działalności Forum Uczelni Technicznych jest nieustanne wspieranie w sposób rzetelny samorządów studenckich, wspomaganie studentów dla potrzeb dynamicznego rozwoju studenckiego ruchu naukowego w oparciu o organizowane praktyki i staże oraz pomoc we wchodzeniu na rynek pracy. Forum Uczelni Technicznych konsoliduje środowisko uczelni technicznych dbając o wspólne interesy, zaznaczając w ten sposób pozycję wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce.

Samorządów Zrzeszonych

Studentów

Członków Prezydium

Przedstawiciele Uczelni Technicznych

Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski i zrzesza 33 samorządy studenckie uczelni technicznych. Działamy na rzecz studentów, a także samorządów członkowskich wspólnie rozwijając się i wymieniając wiedzą.

Forum Uczelni Technicznych

Projekty, które realizujemy

Forum Uczelni Technicznych jest energiczną organizacją studencką przygotowaną do reprezentowania środowiska studentów uczelni technicznych w Polsce. Jej nadrzędnym zadaniem jest obrona praw studenta, a także przygotowywanie projektów dla studentów.

Poligon FUT

Wprowadzamy w działalność FUT niedoświadczonych działaczy samorządowych, podnosimy kwalifikacje interpersonalne i kształcimy w zakresie zagadnień szkolnictwa wyższego, Poligon to także integracja młodych osób w samorządzie i podwyższenie ich motywacji oraz wymiana dobrych praktyk w działalności samorządowej. Wydarzenie odbywa się w okresie wakacyjnym.

Konkurs KoKoN

Wspieramy działalność studencką i rozwój naukowy, promujemy aktywność studencką wśród studentów, przemysłu oraz biznesu. Konkurs przeznaczony jest dla najlepszych projektów naukowych z zaangażowaniem szerokiej grupy studentów przy współpracy z przemysłem i biznesem. Pośrednim cele jest zachęcenie do działalności naukowej, a także nagrodzenie pracy kół naukowych za ich wybitną działalność

Gala Środowiska Studenckiego FUT

Gala Środowiska Studenckiego to wydarzenie mające na celu docenienie wyjątkowych projektów oraz inicjatyw podejmowanych przez samorządy studenckie w FUT, a także osoby zaangażowane i wspierające środowisko studenckie uczelni technicznych. Równocześnie motywujemy do dalszego działania, a także inspirujemy do podejmowania nowych wyzwań.

Konferencje tematyczne

Poza zjazdami Forum Uczelni Technicznych organizujemy również mniejsze wydarzenia skupione na szkoleniach oraz podnoszeniu kompetencji działaczy samorządów studenckich w FUT. Dotyczą one konkretnych obszarów tematycznych takich jak dydaktyka, współpraca zewnętrzna, kwestie socjalne, social media i wiele wiele innych w zależności od potrzeb samorządów studenckich.

Rozwiń Swój Samorząd

Rozwijamy samorządy studenckie w FUT zachęcając do bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczenia oraz dobrych praktyk. Spajamy ze sobą środowisko studenckie uczelni technicznych poprzez zapewnienie platformy do poznawania osób zajmujących się pokrewnymi obszarami innych uczelniach technicznych. Jest to również świetna okazja do poznania innych struktur działania.

Inżynier - Lider Zespołu

Zapewniamy możliwość rozwoju także studentom niezrzeszonym w samorządach studenckich. Inżynier – Lider Zespołu to bezpłatne, certyfikowane szkolenie z zakresu umiejętności miękkich. Nabyte kompetencje pomagają uczestnikom tworzyć efektywne zespoły projektowe, a także pozwalają na rozwinięcie w sobie cech dobrego lidera.

Współpraca

Jako Forum Uczelni Technicznych współpracujemy z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kluczowe dla Forum są działania podejmowane wspólnie z PSRP oraz KRPUT.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest jedynym ustawowym reprezentantem ogółu studentów w Polsce. Działa na podstawie art. 338 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dowiedz się więcej o PSRP

 

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 22 rektorów uczelni technicznych oraz 8 uczelni stowarzyszonych.

Dowiedz się więcej o KRPUT

 

Odezwij się do nas

Znajdziesz nas na każdej uczelni!
ul. Siedlickiej 4,
80-222 Gdańsk

prezydium@fut.edu.pl

Napisz do nas:

Skip to content