PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

KADENCJA 2024

Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.

Zdjęcie Bartosza Wiszniowskiego

Szymon Łakomy

Przewodniczący FUT

Politechnika Wrocławska

inż. Anna Suchecka

inż. Anna Suchecka

Sekretarz FUT

Politechnika Gdańska

inż. Julia Grzegorzewska

inż. Julia Grzegorzewska

Członkini Prezydium

Politechnika Wrocławska

Julia Gwóźdź

Julia Gwóźdź

Członkini Prezydium

Politechnika Łódzka

Krzysztof Kusak

Krzysztof Kusak

Członek Prezydium

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Rafał Pyżalski

Rafał Pyżalski

Członek Prezydium

Politechnika Warszawska

Julia Szymańska

Julia Szymańska

Członkini Prezydium

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Skip to content