PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

KADENCJA 2021

Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

W tym składzie zostaliśmy powołani 19 grudnia roku 2020 na kadencję 2021.

Zdjęcie Pauli Leśniewskiej

Paula Leśniewska

Przewodnicząca FUT

Politechnika Łódzka

Karolina Matuszewska

Karolina Matuszewska

Sekretarz FUT

Politechnika Gdańska

Adrian Korzeniowski

Adrian Korzeniowski

Członek Prezydium

Politechnika Łódzka

Alicja Zielonka

Alicja Zielonka

Członek Prezydium

Politechnika Lubelska

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska

Członek Prezydium

Politechnika Koszalińska

Maria Zienkiewicz

Maria Zienkiewicz

Członek Prezydium

Politechnika Poznańska

Jakub Kusiński

Jakub Kusiński

Członek Prezydium

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie