PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

KADENCJA 2023

Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.

Zdjęcie Bartosza Wiszniowskiego

inż. arch. Bartosz Wiszniowski

Przewodniczący FUT

Politechnika Wrocławska

Arleta Tryka

Arleta Tryka

Sekretarz FUT

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

inż. Natalia Guzik

inż. Natalia Guzik

Członkini Prezydium

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

inż. Maciej Gacek

inż. Maciej Gacek

Członek Prezydium

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dorota Nagórska

Dorota Nagórska

Członkini Prezydium

Politechnika Gdańska

Szymon Łakomy

Szymon Łakomy

Członek Prezydium

Politechnika Wrocławska

Kacper Teterka

Kacper Teterka

Pełnomocnik ds. IT

Politechnika Koszalińska

Emilia Ramatowska

Emilia Ramatowska

Członkini Prezydium

Politechnika Białostocka

Skip to content