PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

KADENCJA 2022

Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.

Zdjęcie Pauli Leśniewskiej

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska

Przewodnicząca FUT

Politechnika Koszalińska

Bartosz Wiszniowski

Bartosz Wiszniowski

Sekretarz FUT

Politechnika Wrocławska

Justyna Gołąbek

Justyna Gołąbek

Członek Prezydium

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Klaudia Jodłowska

Klaudia Jodłowska

Członek Prezydium

Szkoła Główna Szkoły Pożarniczej

 Michał Rodowski

Michał Rodowski

Członek Prezydium

Politechnika Warszawska

Piotr Gul

Piotr Gul

Członek Prezydium

Politechnika Rzeszowska

Wiktoria Jasek

Wiktoria Jasek

Członek Prezydium

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie