KADENCJA 2021

Komisja Rewizyjna

Marcin Muskała

Marcin Muskała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Joanna Niesiobędzka

Joanna Niesiobędzka

Członek Komisji Rewizyjnej

Politechnika Gdańska

Bartosz Orłowski

Bartosz Orłowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Politechnika Warszawska

DO ZADAŃ KOMISJI REWIZYJNEJ NALEŻY:

– nadzór i kontrola nad działalnością Forum,

– czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu FUT,

– składanie wniosków o udzielenie absolutorium podczas Sesji sprawozdawczo – wyborczej Zjazdu Przewodniczącemu, Sekretarzowi, członkom Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej,

– kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Forum,

– usprawiedliwianie nieobecności samorządów oraz członków Prezydium,

– stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez Prezydium oraz Zjazd z postanowieniami niniejszego Statutu,

– ocena zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałami Zjazdu,

– ocena prac Przewodniczącego, Sekretarza oraz Prezydium ze swoich obowiązków oraz ocena zgodności podejmowanych przez nich działań z postanowieniami Statutu FUT.