KADENCJA 2024

Komisja Rewizyjna

Dorota Nagórska

Dorota Nagórska

Członkini Komisji Rewizyjnej

Politechnika Gdańska

Jakub Dekowski

Jakub Dekowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Polietchnika Warszawska

Arleta Tryka

Arleta Tryka

Członkini Komisji Rewizyjnej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DO ZADAŃ KOMISJI REWIZYJNEJ NALEŻY:

– nadzór i kontrola nad działalnością Forum,

– czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu FUT,

– składanie wniosków o udzielenie absolutorium podczas Sesji sprawozdawczo – wyborczej Zjazdu Przewodniczącemu, Sekretarzowi, członkom Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej,

– kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Forum,

– usprawiedliwianie nieobecności samorządów oraz członków Prezydium,

– stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez Prezydium oraz Zjazd z postanowieniami niniejszego Statutu,

– ocena zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałami Zjazdu,

– ocena prac Przewodniczącego, Sekretarza oraz Prezydium ze swoich obowiązków oraz ocena zgodności podejmowanych przez nich działań z postanowieniami Statutu FUT.

Poprzednie kadencje:

KADENCJA 2023

Komisja Rewizyjna

Jakub Dekowski

Jakub Dekowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Politechnika Warszawska

Jakub Pruszyński

Jakub Pruszyński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Politechnika Białostocka

Marta Tyrka

Marta Tyrka

Członkini Komisji Rewizyjnej

Politechnika Krakowska

KADENCJA 2022

Komisja Rewizyjna

Maria Zienkiewicz

Maria Zienkiewicz

Członkini Komisji Rewizyjnej

Politechnika Poznańska

Mateusz Niziołek

Mateusz Niziołek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Karol Kacper Komar

Karol Kacper Komar

Członek Komisji Rewizyjnej

Politechnika Wrocławska

KADENCJA 2021

Komisja Rewizyjna

Marcin Muskała

Marcin Muskała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Joanna Niesiobędzka

Joanna Niesiobędzka

Członek Komisji Rewizyjnej

Politechnika Gdańska

Bartosz Orłowski

Bartosz Orłowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Politechnika Warszawska

Skip to content