POMAGAMY W PROMOCJI INICJATYW STUDENCKICH WŚRÓD 350 TYSIĘCY STUDENTÓW NASZEGO FORUM ZA POMOCĄ PUBLIKACJI INFORMACJI O TWOIM WYDARZENIU NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

W zamian prosimy o umieszczenia logo Forum Uczelni Technicznych w materiałach promocyjnych, tj. coverach, plakatach czy ulotkach.


Przesyłając zgłoszenie jednocześnie zobowiązują się Państwo, iż w wypadku przyznania patronatu, nasze logo zostanie zamieszczone na plakatach i stronie wydarzenia oraz na wszelkich materiałach promocyjnych wydarzenia, gdzie są wymieniane także loga innych patronatów oraz partnerów. Nasz logotyp można pobrać stąd.


Aby wnioskować o patronat, prosimy o zgłoszenie inicjatywy poprzez poniższy formularz.

Ogólne informacje

Informacje dotyczące wydarzenia

Proszę wyjaśnić związek organizowanego wydarzenia z celami i działalnością FUT lub uczelni technicznych.
Tutaj należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizowanego wydarzenia i/lub podać powody, dla których uważasz, że należy objąć patronat nad wydarzeniem.
Pliki graficzne, ważne linki, etc.
Skip to content