POMAGAMY W PROMOCJI INICJATYW STUDENCKICH WŚRÓD STUDENTÓW ZRZESZONYCH W FORUM ZA POMOCĄ PUBLIKACJI INFORMACJI O TWOIM WYDARZENIU NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

W zamian prosimy o umieszczenia logo Forum Uczelni Technicznych w materiałach promocyjnych, tj. coverach, plakatach czy ulotkach oraz po zakończeniu inicjatywy wysłać na maila: julia.szymanska@fut.edu.pl pakiet składający się z min. 4 max 7 zdjęć* z wydarzenia do 14 dni roboczych od dnia zakończenia projektu/inicjatywy**.


Przesyłając zgłoszenie jednocześnie zobowiązują się Państwo, iż w wypadku przyznania patronatu, nasze logo zostanie zamieszczone na plakatach i stronie wydarzenia oraz na wszelkich materiałach promocyjnych wydarzenia, gdzie są wymieniane także loga innych patronatów oraz partnerów. Nasz logotyp można pobrać stąd.


Aby wnioskować o patronat, prosimy o zgłoszenie inicjatywy poprzez poniższy formularz.

Ogólne informacje

Informacje dotyczące wydarzenia

Proszę wyjaśnić związek organizowanego wydarzenia z celami i działalnością FUT lub uczelni technicznych.
Tutaj należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizowanego wydarzenia i/lub podać powody, dla których uważasz, że należy objąć patronat nad wydarzeniem.
Pliki graficzne, ważne linki, etc.

Wniosek o patronat mależy wysłać minimum 28 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.  Członek Prezydium zajmujący się przyznawaniem patronatów rozpatrzy wniosek o patronat w ciągu 7 dni.

*  Prezydium FUT zastrzega prawo do umieszczenia logotypu fut na przesłanych zdjęciach

** W razie niespełnienia wytycznych istnieje możliwość nienadania podmiotowi zgłaszającemu wniosek następnych patronatów, przez okres 5 miesięcy od dnia upłynięcia terminu wysłania pakietu zdjęć.

Skip to content