Forum Uczelni Technicznych to 365 dni aktywności w roku! Sprawdź co u nas!

24.10.2020 r.
Gala Środowiska Studenckiego

19.09.2020 r.
Konferencja Forum Uczelni Technicznych w formule Open Space 2020

02-12.08.2020 r.
POLIgon 2020

25.04.2020 r.
Konferencja Forum Uczelni Technicznych w formule Open Space Online 2020

27.02 – 01.02.2020 r.
I zjazd FUT w Opolu

17 – 19.01.2020 r.
Przekazanie władzy FUT 2019&2020

5 – 8.12.2019 r.
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy FUT w Rzeszowie

20-24.11.2019 r.
Konwent Przewodniczących

15-17.11.2019 r.
posiedzenie Prezydium w Warszawie

08-10.11.2019 r. 
konferencja UŁATW TO!

24-27.10.2019 r.
IV zjazd FUT w Krakowie

24-26-10.2019 r. 
III posiedzenie KRPUT

11-13.10.2019 r.
VIII posiedzenie Rady Studentów

 

27-29.09.2019 r.
Szkolenie Ekspertów PKA

20-22.09.2019 r.
VII posiedzenie Rady Studentów

13-15.09.2019 r.
Open Space

22-25.08.2019 r. 
Konferencja Ekspertów Praw Studenta 

 

05-11.08.2019 r.
Akademia PSRP #zaPROJEKTowani

15-21.07.2019 r.
POLIgon

28-30.06.2019 r. 
VI posiedzenie Rady Studentów

06-09.06.2019 r. 
III zjazd FUT w Częstochowie

21-23.05.2019 r.
II posiedzenie KRPUT

10-12.05.2019 r.
V posiedzenie Rady Studentów

25-28.04.2019 r.
II zjazd FUT w Łodzi

11-14.04.2019 r.
XXV Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP

29-31.03.2019 r.
Konferencja FUT dotycząca wdrażania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na uczelniach technicznych

22-24.03.2019 r.
III posiedzenie Rady Studentów

28.02-03.03.2019 r.
I zjazd FUT w Gliwicach

21-23.02.2019 r.
I Posiedzenie KRPUT

16-17.02.2019
II posiedzenie Rady Studentów

14-16.02.2019
Szkolenie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

25-27.01.2019
I posiedzenie Rady Studentów

18-20.01.2019
przekazanie władzy FUT 2018&2019

Skip to content