FUTOnTour – oferta szkoleniowa

Wprowadzenie

Forum Uczelni Technicznych zgodnie ze swoją misją ma na celu „tworzenie kreatywnej przestrzeni do współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk”. Z tego względu przygotowaliśmy dla Was ofertę szkoleniową “FutOnTour” na rok 2022. Poniżej znajdziecie listę obszarów, w których możemy realizować szkolenia.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu zgłoszenia chęci szkolenia prosimy o kontakt z Sekretarzem Forum Uczelni Technicznych pod adresem mailowym bartosz.wiszniowski@fut.edu.pl minimum 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia. Podane poniżej szkolenia są przykładowe, istnieje możliwość wysłania zapytania o tematy nieujęte w propozycjach.

W tytule maila należy wpisać „FutOnTour – NAZWA UCZELNI”. W treści maila powinien się znaleźć:

 • dokładny temat szkolenia,
 • zakres szkolenia oraz stopień zaawansowania szkolenia,
 • termin,
 • wielkość grupy szkoleniowej,
 • wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być niezbędne w ustaleniach.

Zakres szkoleniowy

Dydaktyka i jakość kształcenia

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Dydaktyka
 • Regulamin Samorządu Studenckiego
 • Opiniowanie Programów Studiów
 • Budowanie Jakości Kształcenia

Kompetencje liderskie

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie projektami
 • Team building
 • Koordynowanie projektów
 • Komunikacja
 • Rozwiązywanie konfliktów

Współpraca zewnętrzna

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • Budowanie oferty partnerskiej
 • Utrzymywanie relacji z partnerami

Promocja

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Tworzenie materiałów graficznych
 • Komunikacja w social mediach
 • Jak skutecznie dotrzeć do odbiorców?
 • Skuteczna promocja działań samorządowych