FUTOnTour – oferta szkoleniowa

Wprowadzenie

Forum Uczelni Technicznych zgodnie ze swoją misją ma na celu „tworzenie kreatywnej przestrzeni do współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk”. Z tego względu przygotowaliśmy dla Was ofertę szkoleniową “FutOnTour” na rok 2023!

Jak zgłosić potrzebę szkolenia?

W celu zgłoszenia chęci szkolenia należy wypełnić poniższy formularz:

-FORMULARZ-

minimum 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

Po wpłynięciu zgłoszenia Prezydium FUT dobierze odpowiedniego szkoleniowca i przekaże do niego kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Zakres szkoleń

Dydaktyka i jakość kształcenia

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Dydaktyka
 • Regulamin Samorządu Studenckiego
 • Opiniowanie Programów Studiów
 • Budowanie Jakości Kształcenia
 • Ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie
 • Umiędzynarodowienie, a Jakość Kształcenia
 • Pomoc Materialna

Kompetencje liderskie

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie projektami
 • Team building
 • Koordynowanie projektów
 • Komunikacja
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Przekazywanie wiedzy
 • Ewaluacja prac zespołu

Współpraca zewnętrzna

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • Budowanie oferty partnerskiej
 • Utrzymywanie relacji z partnerami
 • Etykieta spotkań
 • Współpraca z samorządami terytorialnymi

Promocja

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Tworzenie materiałów graficznych
 • Komunikacja w social mediach
 • Jak skutecznie dotrzeć do odbiorców
 • Skuteczna promocja działań samorządu
 • Budowanie wizerunku organizacji

Jesteś szkoleniowcem i chciałbyś dołączyć do bazy szkoleniowej FUT?

Jeśli uważasz, że posiadasz kompetencje w jednej z wymienionych powyżej dziedzin i masz doświadczenie w prowadzeniu z nich szkoleń to zachęcamy do dołączenia do bazy szkoleniowej FUT.

W tym celu należy wypełnić poniższy formularz:

– FORMULARZ-

oraz do każdego z zaznaczonych szkoleń przesłać referencje od przeszkolonych z tego zakresu organizacji na adres mailowy arleta.tryka@fut.edu.pl


W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Forum Uczelni Technicznych pod adresem mailowym arleta.tryka@fut.edu.pl

Skip to content