Kalendarz wydarzeń – Forum Uczelni Technicznych

Kadencja 2017

Kalendarz wydarzeń Forum Uczelni Technicznych

Termin: 26-28.02.2017 r.

Podejmowane tematy i działania to m.in.:

  • Nowy algorytm finansowania uczelni wyższych i omówienie Ustawy 2.0, wypracowanie stanowiska FUT,
  • Szkolenia dotyczące Jakości Kształcenia na Uczelniach Technicznych.

Termin: 6-9.04.2017 r.

Podejmowane tematy i działania to m.in.:

  • Warsztaty biznesowe,
  • Panele dyskusyjne z ludźmi biznesu.

Termin: 1-4.06.2017 r.

Podejmowane tematy i działania to m.in.:

  • Umowy ubezpieczeń zbiorowych na Uczelniach Wyższych,
  • Warsztaty z umiejętności miękkich: rola stresu i presji w podejmowaniu decyzji
  • Gala Kokon.

Termin: 17-23.07.2017 r.

Obóz szkoleniowy Poligon jest skierowany do młodych działaczy z samorządów uczelni technicznych, aby pomóc im na początku działalności poprzez wyposażenie w specjalnie wyselekcjonowane narzędzia i wiedzę.

Termin: 15-17.09.2017 r.

Konferencja Open Space organizowana przez Forum Uczelni Technicznych jest platformą wymiany doświadczeń między członkami samorządów uczelni technicznych z całej Polski, podczas której wypracowywane są rozwiązania ważnych dla samorządności problemów.

Termin: 26-29.10.2017 r.

Motywem przewodnim zjazdu jest cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.

Termin: 30.11-3.12.2017 r.

W Gdańsku odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego swoje sprawozdanie złoży Kadencja 2017. Następnie Zjazd wybierze władze Forum na Kadencje 2018.