Kalendarz wydarzeń – Forum Uczelni Technicznych

Kadencja 2019

Kalendarz wydarzeń Forum Uczelni Technicznych

Termin: 28.02-3.03.2019 r.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zostanie zorganizowany przez Politechnikę Śląską  w Gliwicach.

Termin: 29-31.03.2019 r.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zostanie zorganizowany przez Politechnikę Gdańską.

Termin: 25-28.04.2019 r.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zostanie zorganizowany przez Politechnikę Łódzką.

Termin: 06-09.06.2019 r.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zostanie zorganizowany przez Politechnikę Częstochowską.

Termin: 15-19.07.2019 r.

Obóz szkoleniowy Poligon jest skierowany do młodych działaczy z samorządów uczelni technicznych, aby pomóc im na początku działalności poprzez wyposażenie w specjalnie wyselekcjonowane narzędzia i wiedzę.

Termin: 20-22.09.2019 r. 

 

Termin: 24-27.10.2019.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zostanie zorganizowany przez Akademie Górniczo-Hutniczą.

Termin: ukaże się wkrótce.

W Rzeszowie na Politechnice Rzeszowskiej  odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego swoje sprawozdanie złoży Kadencja 2019. Następnie Zjazd wybierze władze Forum na Kadencje 2020.