Kalendarz wydarzeń – Forum Uczelni Technicznych

Kadencja 2018

Kalendarz wydarzeń Forum Uczelni Technicznych

Termin: 22-25.02.2018 r.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zostanie zorganizowany przez Akademie Techniczno- Humanistyczna w Bielsko-Białej.

Termin: 12-15.04.2018 r.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zostanie zorganizowany przez Politechnikę Poznańską.

Termin: 31.05-3.06.2018 r.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zostanie zorganizowany przez Politechnikę Koszalińską.

Termin: 09-15.07.2018 r.

Obóz szkoleniowy Poligon jest skierowany do młodych działaczy z samorządów uczelni technicznych, aby pomóc im na początku działalności poprzez wyposażenie w specjalnie wyselekcjonowane narzędzia i wiedzę.

Termin: ukaże się wkrótce

 

Termin: 25-28.10.2018 r.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zostanie zorganizowany przez Politechnikę Warszawksą.

Termin: 29.11-2.12.2018 r.

W Warszawie na Wojskowej Akademii Technicznej odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego swoje sprawozdanie złoży Kadencja 2018. Następnie Zjazd wybierze władze Forum na Kadencje 2019.