Prezydium – Forum Uczelni Technicznych
Kadencja 2017

Prezydium Forum Uczelni Technicznych

Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.

prezydium-na-strone

Do zadań Prezydium należy:

 • reprezentowanie interesów studentów polskich uczelni technicznych,
 • wykonywanie uchwał Zjazdu,
 • prowadzenie bieżących spraw Forum,
 • podejmowanie decyzji w okresie pomiędzy Sesjami,
  w granicach określonych Statutem,
 • merytoryczny nadzór nad organizacją Sesji,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych
  dotyczących środowiska studenckiego uczelni technicznych,
 • przygotowanie projektów uchwał dotyczących Forum dla PSRP
  oraz dla Rady Studentów PSRP,
 • organizowanie i propagowanie różnych form współpracy
  między studentami uczelni technicznych,
 • powoływanie zespołów roboczych
  oraz osób pełniących funkcje niewymienione Statucie.

Sposób wyboru

Prezydium jest wybierane przez najwyższy organ uchwałodawczy Forum, czyli Zjazd podczas Sesji sprawozdawczo – wyborczej.

Obrady FUT - Mówi Karol Fill

Posiedzenia Prezydium

Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej 5 razy w czasie trwania kadencji i mogą być przeprowadzane za pomocą narzędzi komunikacji na odległość.

Obrady FUT - Mówi Damian Majewski

Regulaminowy skład Prezydium

 • Przewodniczący,
 • Sekretarz,
 • Od trzech do pięciu członków.

 

pexels-photo

Poznaj nasz zespół

W tym składzie zostaliśmy powołani 3 grudnia roku 2016 na kadencję 2017, uzyskując bezwględną większość głosów.

Dominik Duralski - Przewodniczący

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Marta Przybylska - Sekretarz

Politechnika Warszawska

Mariusz Kondratowicz

Politechnika Wrocławska

Karolina Kozieł

Politechnika Łódzka

Roland Rychlik

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Mateusz Wośko

Politechnika Rzeszowska